خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان رودسر
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید داوود یوسفی نسائی گروه تفحص رودسر 1734
2 شهید نادر یوسفی گسکری گروه تفحص رودسر 1391
3 شهید محمد رضا یوسفی رودسری گروه تفحص رودسر 1429
4 شهید احمد رضا یوسفخواه رودسری گروه تفحص رودسر 1404
5 شهید منصور یاوری گروه تفحص رودسر 1334
6 شهید علی وهابی دریاکناری گروه تفحص رودسر 1478
7 شهید مهدی ولد اصغری لشکاجانی گروه تفحص رودسر 1107
8 شهید مظفر هوسمی گروه تفحص رودسر 1107
9 شهید محمد هدایت بازرگانی گروه تفحص رودسر 1073
10 شهید اصغر هاشم پور گروه تفحص رودسر 1096
11 شهید حبیب الله هادی پور کلدره گروه تفحص رودسر 984
12 شهید ناصر نیکوکار دریاوارسری گروه تفحص رودسر 842
13 شهید کمال نیک کار چنیجانی گروه تفحص رودسر 923
14 شهید حسینعلی نوروزی له داربنی گروه تفحص رودسر 915
15 شهید عسگر نوروزی گرمجانی گروه تفحص رودسر 1026
16 شهید حسن نوروزی گروه تفحص رودسر 1158
17 شهید علی نمازخوان رودسری گروه تفحص رودسر 965
18 شهید رحیم نظرافکن رودسری گروه تفحص رودسر 1090
19 شهید حمیدرضا نظام دوست رودسری گروه تفحص رودسر 1663
20 شهید محمد نژاد کریم گروه تفحص رودسر 998
21 شهید علینقی نژاد کریم رودسری گروه تفحص رودسر 1023
22 شهید منصور ندیمی لشکاجانی گروه تفحص رودسر 813
23 شهید احمد نخستین لشکاجانی گروه تفحص رودسر 1034
24 شهيد محمد تقي ناصحي رودسري گروه تفحص رودسر 1047
25 سردار شهيد عليرضا ناصحي رودسري گروه تفحص رودسر 1310
26 شهيد رحمان ميرزائي سرايدشتي گروه تفحص رودسر 981
27 شهيد بهروز ميرزائي گروه تفحص رودسر 914
28 شهيد رضا ميرزائي بازرگاني گروه تفحص رودسر 1055
29 شهيد سيد نصرالله ميرراضي رودسري گروه تفحص رودسر 885
30 شهيد سيد عليرضا ميرراضي رودسري گروه تفحص رودسر 821
31 شهيد سيد رضي مير بابائيان رودسري گروه تفحص رودسر 805
32 شهيد سيد سيروس مير ابراهيمي گروه تفحص رودسر 705
33 شهيد محمد موعودي گروه تفحص رودسر 829
34 شهيد رجبعلي موسي پور گروه تفحص رودسر 775
35 شهيد سيد موسي موسوي گروه تفحص رودسر 713
36 شهيد ايوب مهري گورجي گروه تفحص رودسر 751
37 شهيد تقي مهري گوابري گروه تفحص رودسر 730
38 شهيد ابوطالب مهدي زاده چافجيري گروه تفحص رودسر 809
39 شهيد محسن مهدوي مبرهن گروه تفحص رودسر 791
40 شهيد نادر ملك زاده چافجيري گروه تفحص رودسر 1322
41 شهيد حجت الله ملاحسني گروه تفحص رودسر 763
42 شهيد باقر ملايي گروه تفحص رودسر 905
43 شهيد عيسي معيني كلدره گروه تفحص رودسر 966
44 شهيد موسي معين لشكاجاني گروه تفحص رودسر 803
45 شهيد حسن معين لشكاجاني گروه تفحص رودسر 875
46 شهيد يحيي معلائي گروه تفحص رودسر 748
47 شهيد حسين معصومي گيلاكجاني گروه تفحص رودسر 928
48 شهيد احمد معتمد فروغي رودسري گروه تفحص رودسر 761
49 شهيد سيد جمال مظفري صحنه سرائي گروه تفحص رودسر 1144
50 شهيد قاسم مصفا لشكاجاني گروه تفحص رودسر 1043
51 شهيد ايرج مصطفوي گروه تفحص رودسر 816
52 شهيد احسان الله مصطفوي گروه تفحص رودسر 1007
53 شهيد برزو مشفق چافجيري گروه تفحص رودسر 1079
54 شهيد احمدعلي مشتاق لاكلايه گروه تفحص رودسر 895
55 شهید عیسی مردادی توتکله گروه تفحص رودسر 1117
56 شهید حسین محمودی گروه تفحص رودسر 1299
57 شهید حبیب محمدی پور چنیجانی گروه تفحص رودسر 942
58 شهيد الياس محمديان گورجي گروه تفحص رودسر 1064
59 شهيد ادهم محمديان چافجيري گروه تفحص رودسر 1241
60 شهيد حسين محمدي گروه تفحص رودسر 974
61 شهيد محمدرضا محمدپور گروه تفحص رودسر 863
62 شهيد عبدالله محمدپور دوستكوهي گروه تفحص رودسر 974
63 شهيد محمدعيسي محمد پور بهادر محله گروه تفحص رودسر 986
64 شهيد هادي محجوب گروه تفحص رودسر 1059
65 شهيد حسين محبّي كجيدي گروه تفحص رودسر 970
66 شهيد نادعلي مجيدي پور گروه تفحص رودسر 876
67 شهيد ايرج مجاهدي گروه تفحص رودسر 954
68 شهيد محمد گواسرائي مظلوم گروه تفحص رودسر 743
69 شهيد ابراهيم گواسرائي مظلوم گروه تفحص رودسر 861
70 شهيد ناصر كيائي گروه تفحص رودسر 912
71 شهيد علي كميلي گروه تفحص رودسر 976
72 شهيد ارسلان كرفستاني گروه تفحص رودسر 903
73 شهيد ابراهيم كبيري كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 929
74 شهيد جعفر كاظم پناه سركله گروه تفحص رودسر 973
75 شهيد علي قويدل درياكناري گروه تفحص رودسر 951
76 شهيد علي اكبر قوامي كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 826
77 شهيد فردين قنبري سالو محله گروه تفحص رودسر 849
78 شهيد نعمت الله قنبري حسن كياده گروه تفحص رودسر 843
79 شهيد حسن قنبري گروه تفحص رودسر 823
80 شهيد محمود قنبرخواه ديودره گروه تفحص رودسر 1205
81 شهيد محمدعلي قرباني مردابسر گروه تفحص رودسر 1158
82 شهيد محمد اسماعيل قرباني اصل گروه تفحص رودسر 940
83 شهيد نادر قربانپور كيسمي گروه تفحص رودسر 999
84 شهيد محمد قربانپور قاضي محله گروه تفحص رودسر 910
85 شهيد سيروس قديمي گرمجاني گروه تفحص رودسر 940
86 شهيد عليرضا قديمي عروس محله گروه تفحص رودسر 1162
87 شهيد جعفر قدرتي كياخاني گروه تفحص رودسر 727
88 شهيد فتح الله قدرتي گروه تفحص رودسر 798
89 شهيد محمدعلي قبادي كمني گروه تفحص رودسر 1052
90 شهيد اسماعيل قاسمي ميان پشته گروه تفحص رودسر 876
91 شهيد مهدي قاسمي گروه تفحص رودسر 962
92 شهيد ابراهيم فيضي توتكله گروه تفحص رودسر 1038
93 شهيد رحمت فلكي گروه تفحص رودسر 1044
94 شهيد محمدرضا فكري كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 909
95 شهيد كيوان فعال رودسري گروه تفحص رودسر 857
96 شهيد محمود فرهمند گروه تفحص رودسر 1332
97 شهيد ابوالحسن فرنام گروه تفحص رودسر 817
98 شهيد محمود فرسوده كلدره گروه تفحص رودسر 930
99 شهيد عليرضا فرجپور رودسري گروه تفحص رودسر 1027
100 شهيد مهدي فدائي كيوان پشته گروه تفحص رودسر 1243