خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان رودسر
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید داوود یوسفی نسائی گروه تفحص رودسر 1683
2 شهید نادر یوسفی گسکری گروه تفحص رودسر 1349
3 شهید محمد رضا یوسفی رودسری گروه تفحص رودسر 1383
4 شهید احمد رضا یوسفخواه رودسری گروه تفحص رودسر 1352
5 شهید منصور یاوری گروه تفحص رودسر 1286
6 شهید علی وهابی دریاکناری گروه تفحص رودسر 1434
7 شهید مهدی ولد اصغری لشکاجانی گروه تفحص رودسر 1066
8 شهید مظفر هوسمی گروه تفحص رودسر 1065
9 شهید محمد هدایت بازرگانی گروه تفحص رودسر 1037
10 شهید اصغر هاشم پور گروه تفحص رودسر 1061
11 شهید حبیب الله هادی پور کلدره گروه تفحص رودسر 952
12 شهید ناصر نیکوکار دریاوارسری گروه تفحص رودسر 803
13 شهید کمال نیک کار چنیجانی گروه تفحص رودسر 890
14 شهید حسینعلی نوروزی له داربنی گروه تفحص رودسر 883
15 شهید عسگر نوروزی گرمجانی گروه تفحص رودسر 989
16 شهید حسن نوروزی گروه تفحص رودسر 1124
17 شهید علی نمازخوان رودسری گروه تفحص رودسر 932
18 شهید رحیم نظرافکن رودسری گروه تفحص رودسر 1055
19 شهید حمیدرضا نظام دوست رودسری گروه تفحص رودسر 1618
20 شهید محمد نژاد کریم گروه تفحص رودسر 962
21 شهید علینقی نژاد کریم رودسری گروه تفحص رودسر 988
22 شهید منصور ندیمی لشکاجانی گروه تفحص رودسر 776
23 شهید احمد نخستین لشکاجانی گروه تفحص رودسر 993
24 شهيد محمد تقي ناصحي رودسري گروه تفحص رودسر 1009
25 سردار شهيد عليرضا ناصحي رودسري گروه تفحص رودسر 1253
26 شهيد رحمان ميرزائي سرايدشتي گروه تفحص رودسر 944
27 شهيد بهروز ميرزائي گروه تفحص رودسر 880
28 شهيد رضا ميرزائي بازرگاني گروه تفحص رودسر 1020
29 شهيد سيد نصرالله ميرراضي رودسري گروه تفحص رودسر 849
30 شهيد سيد عليرضا ميرراضي رودسري گروه تفحص رودسر 787
31 شهيد سيد رضي مير بابائيان رودسري گروه تفحص رودسر 772
32 شهيد سيد سيروس مير ابراهيمي گروه تفحص رودسر 670
33 شهيد محمد موعودي گروه تفحص رودسر 794
34 شهيد رجبعلي موسي پور گروه تفحص رودسر 736
35 شهيد سيد موسي موسوي گروه تفحص رودسر 678
36 شهيد ايوب مهري گورجي گروه تفحص رودسر 715
37 شهيد تقي مهري گوابري گروه تفحص رودسر 695
38 شهيد ابوطالب مهدي زاده چافجيري گروه تفحص رودسر 775
39 شهيد محسن مهدوي مبرهن گروه تفحص رودسر 757
40 شهيد نادر ملك زاده چافجيري گروه تفحص رودسر 1285
41 شهيد حجت الله ملاحسني گروه تفحص رودسر 731
42 شهيد باقر ملايي گروه تفحص رودسر 871
43 شهيد عيسي معيني كلدره گروه تفحص رودسر 930
44 شهيد موسي معين لشكاجاني گروه تفحص رودسر 763
45 شهيد حسن معين لشكاجاني گروه تفحص رودسر 831
46 شهيد يحيي معلائي گروه تفحص رودسر 714
47 شهيد حسين معصومي گيلاكجاني گروه تفحص رودسر 892
48 شهيد احمد معتمد فروغي رودسري گروه تفحص رودسر 723
49 شهيد سيد جمال مظفري صحنه سرائي گروه تفحص رودسر 1105
50 شهيد قاسم مصفا لشكاجاني گروه تفحص رودسر 1006
51 شهيد ايرج مصطفوي گروه تفحص رودسر 781
52 شهيد احسان الله مصطفوي گروه تفحص رودسر 972
53 شهيد برزو مشفق چافجيري گروه تفحص رودسر 1038
54 شهيد احمدعلي مشتاق لاكلايه گروه تفحص رودسر 858
55 شهید عیسی مردادی توتکله گروه تفحص رودسر 1071
56 شهید حسین محمودی گروه تفحص رودسر 1248
57 شهید حبیب محمدی پور چنیجانی گروه تفحص رودسر 905
58 شهيد الياس محمديان گورجي گروه تفحص رودسر 1024
59 شهيد ادهم محمديان چافجيري گروه تفحص رودسر 1197
60 شهيد حسين محمدي گروه تفحص رودسر 939
61 شهيد محمدرضا محمدپور گروه تفحص رودسر 830
62 شهيد عبدالله محمدپور دوستكوهي گروه تفحص رودسر 938
63 شهيد محمدعيسي محمد پور بهادر محله گروه تفحص رودسر 955
64 شهيد هادي محجوب گروه تفحص رودسر 1023
65 شهيد حسين محبّي كجيدي گروه تفحص رودسر 939
66 شهيد نادعلي مجيدي پور گروه تفحص رودسر 842
67 شهيد ايرج مجاهدي گروه تفحص رودسر 925
68 شهيد محمد گواسرائي مظلوم گروه تفحص رودسر 712
69 شهيد ابراهيم گواسرائي مظلوم گروه تفحص رودسر 826
70 شهيد ناصر كيائي گروه تفحص رودسر 876
71 شهيد علي كميلي گروه تفحص رودسر 940
72 شهيد ارسلان كرفستاني گروه تفحص رودسر 867
73 شهيد ابراهيم كبيري كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 887
74 شهيد جعفر كاظم پناه سركله گروه تفحص رودسر 939
75 شهيد علي قويدل درياكناري گروه تفحص رودسر 918
76 شهيد علي اكبر قوامي كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 793
77 شهيد فردين قنبري سالو محله گروه تفحص رودسر 815
78 شهيد نعمت الله قنبري حسن كياده گروه تفحص رودسر 809
79 شهيد حسن قنبري گروه تفحص رودسر 789
80 شهيد محمود قنبرخواه ديودره گروه تفحص رودسر 1166
81 شهيد محمدعلي قرباني مردابسر گروه تفحص رودسر 1122
82 شهيد محمد اسماعيل قرباني اصل گروه تفحص رودسر 910
83 شهيد نادر قربانپور كيسمي گروه تفحص رودسر 963
84 شهيد محمد قربانپور قاضي محله گروه تفحص رودسر 876
85 شهيد سيروس قديمي گرمجاني گروه تفحص رودسر 908
86 شهيد عليرضا قديمي عروس محله گروه تفحص رودسر 1129
87 شهيد جعفر قدرتي كياخاني گروه تفحص رودسر 692
88 شهيد فتح الله قدرتي گروه تفحص رودسر 764
89 شهيد محمدعلي قبادي كمني گروه تفحص رودسر 1021
90 شهيد اسماعيل قاسمي ميان پشته گروه تفحص رودسر 846
91 شهيد مهدي قاسمي گروه تفحص رودسر 929
92 شهيد ابراهيم فيضي توتكله گروه تفحص رودسر 1005
93 شهيد رحمت فلكي گروه تفحص رودسر 1013
94 شهيد محمدرضا فكري كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 875
95 شهيد كيوان فعال رودسري گروه تفحص رودسر 820
96 شهيد محمود فرهمند گروه تفحص رودسر 1288
97 شهيد ابوالحسن فرنام گروه تفحص رودسر 782
98 شهيد محمود فرسوده كلدره گروه تفحص رودسر 894
99 شهيد عليرضا فرجپور رودسري گروه تفحص رودسر 988
100 شهيد مهدي فدائي كيوان پشته گروه تفحص رودسر 1205