خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان رودسر
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید داوود یوسفی نسائی گروه تفحص رودسر 2272
2 شهید نادر یوسفی گسکری گروه تفحص رودسر 1872
3 شهید محمد رضا یوسفی رودسری گروه تفحص رودسر 2086
4 شهید احمد رضا یوسفخواه رودسری گروه تفحص رودسر 1971
5 شهید منصور یاوری گروه تفحص رودسر 1874
6 شهید علی وهابی دریاکناری گروه تفحص رودسر 2036
7 شهید مهدی ولد اصغری لشکاجانی گروه تفحص رودسر 1564
8 شهید مظفر هوسمی گروه تفحص رودسر 1609
9 شهید محمد هدایت بازرگانی گروه تفحص رودسر 1580
10 شهید اصغر هاشم پور گروه تفحص رودسر 1589
11 شهید حبیب الله هادی پور کلدره گروه تفحص رودسر 1526
12 شهید ناصر نیکوکار دریاوارسری گروه تفحص رودسر 1369
13 شهید کمال نیک کار چنیجانی گروه تفحص رودسر 1440
14 شهید حسینعلی نوروزی له داربنی گروه تفحص رودسر 1449
15 شهید عسگر نوروزی گرمجانی گروه تفحص رودسر 1568
16 شهید حسن نوروزی گروه تفحص رودسر 1687
17 شهید علی نمازخوان رودسری گروه تفحص رودسر 1478
18 شهید رحیم نظرافکن رودسری گروه تفحص رودسر 1655
19 شهید حمیدرضا نظام دوست رودسری گروه تفحص رودسر 2178
20 شهید محمد نژاد کریم گروه تفحص رودسر 1570
21 شهید علینقی نژاد کریم رودسری گروه تفحص رودسر 1548
22 شهید منصور ندیمی لشکاجانی گروه تفحص رودسر 1335
23 شهید احمد نخستین لشکاجانی گروه تفحص رودسر 1659
24 شهيد محمد تقي ناصحي رودسري گروه تفحص رودسر 1559
25 سردار شهيد عليرضا ناصحي رودسري گروه تفحص رودسر 1756
26 شهيد رحمان ميرزائي سرايدشتي گروه تفحص رودسر 1536
27 شهيد بهروز ميرزائي گروه تفحص رودسر 1564
28 شهيد رضا ميرزائي بازرگاني گروه تفحص رودسر 1581
29 شهيد سيد نصرالله ميرراضي رودسري گروه تفحص رودسر 1403
30 شهيد سيد عليرضا ميرراضي رودسري گروه تفحص رودسر 1367
31 شهيد سيد رضي مير بابائيان رودسري گروه تفحص رودسر 1320
32 شهيد سيد سيروس مير ابراهيمي گروه تفحص رودسر 1219
33 شهيد محمد موعودي گروه تفحص رودسر 1433
34 شهيد رجبعلي موسي پور گروه تفحص رودسر 1326
35 شهيد سيد موسي موسوي گروه تفحص رودسر 1173
36 شهيد ايوب مهري گورجي گروه تفحص رودسر 1330
37 شهيد تقي مهري گوابري گروه تفحص رودسر 1284
38 شهيد ابوطالب مهدي زاده چافجيري گروه تفحص رودسر 1281
39 شهيد محسن مهدوي مبرهن گروه تفحص رودسر 1292
40 شهيد نادر ملك زاده چافجيري گروه تفحص رودسر 1900
41 شهيد حجت الله ملاحسني گروه تفحص رودسر 1279
42 شهيد باقر ملايي گروه تفحص رودسر 1368
43 شهيد عيسي معيني كلدره گروه تفحص رودسر 1499
44 شهيد موسي معين لشكاجاني گروه تفحص رودسر 1291
45 شهيد حسن معين لشكاجاني گروه تفحص رودسر 1456
46 شهيد يحيي معلائي گروه تفحص رودسر 1239
47 شهيد حسين معصومي گيلاكجاني گروه تفحص رودسر 1423
48 شهيد احمد معتمد فروغي رودسري گروه تفحص رودسر 1319
49 شهيد سيد جمال مظفري صحنه سرائي گروه تفحص رودسر 1708
50 شهيد قاسم مصفا لشكاجاني گروه تفحص رودسر 1467
51 شهيد ايرج مصطفوي گروه تفحص رودسر 1292
52 شهيد احسان الله مصطفوي گروه تفحص رودسر 1441
53 شهيد برزو مشفق چافجيري گروه تفحص رودسر 1422
54 شهيد احمدعلي مشتاق لاكلايه گروه تفحص رودسر 1274
55 شهید عیسی مردادی توتکله گروه تفحص رودسر 1457
56 شهید حسین محمودی گروه تفحص رودسر 1537
57 شهید حبیب محمدی پور چنیجانی گروه تفحص رودسر 1302
58 شهيد الياس محمديان گورجي گروه تفحص رودسر 1409
59 شهيد ادهم محمديان چافجيري گروه تفحص رودسر 1666
60 شهيد حسين محمدي گروه تفحص رودسر 1280
61 شهيد محمدرضا محمدپور گروه تفحص رودسر 1218
62 شهيد عبدالله محمدپور دوستكوهي گروه تفحص رودسر 1359
63 شهيد محمدعيسي محمد پور بهادر محله گروه تفحص رودسر 1354
64 شهيد هادي محجوب گروه تفحص رودسر 1401
65 شهيد حسين محبّي كجيدي گروه تفحص رودسر 1350
66 شهيد نادعلي مجيدي پور گروه تفحص رودسر 1326
67 شهيد ايرج مجاهدي گروه تفحص رودسر 1243
68 شهيد محمد گواسرائي مظلوم گروه تفحص رودسر 1105
69 شهيد ابراهيم گواسرائي مظلوم گروه تفحص رودسر 1320
70 شهيد ناصر كيائي گروه تفحص رودسر 1255
71 شهيد علي كميلي گروه تفحص رودسر 1378
72 شهيد ارسلان كرفستاني گروه تفحص رودسر 1219
73 شهيد ابراهيم كبيري كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 1224
74 شهيد جعفر كاظم پناه سركله گروه تفحص رودسر 1410
75 شهيد علي قويدل درياكناري گروه تفحص رودسر 1402
76 شهيد علي اكبر قوامي كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 1241
77 شهيد فردين قنبري سالو محله گروه تفحص رودسر 1226
78 شهيد نعمت الله قنبري حسن كياده گروه تفحص رودسر 1260
79 شهيد حسن قنبري گروه تفحص رودسر 1243
80 شهيد محمود قنبرخواه ديودره گروه تفحص رودسر 1601
81 شهيد محمدعلي قرباني مردابسر گروه تفحص رودسر 1466
82 شهيد محمد اسماعيل قرباني اصل گروه تفحص رودسر 1325
83 شهيد نادر قربانپور كيسمي گروه تفحص رودسر 1438
84 شهيد محمد قربانپور قاضي محله گروه تفحص رودسر 1353
85 شهيد سيروس قديمي گرمجاني گروه تفحص رودسر 1258
86 شهيد عليرضا قديمي عروس محله گروه تفحص رودسر 1581
87 شهيد جعفر قدرتي كياخاني گروه تفحص رودسر 1078
88 شهيد فتح الله قدرتي گروه تفحص رودسر 1176
89 شهيد محمدعلي قبادي كمني گروه تفحص رودسر 1349
90 شهيد اسماعيل قاسمي ميان پشته گروه تفحص رودسر 1233
91 شهيد مهدي قاسمي گروه تفحص رودسر 1309
92 شهيد ابراهيم فيضي توتكله گروه تفحص رودسر 1412
93 شهيد رحمت فلكي گروه تفحص رودسر 1430
94 شهيد محمدرضا فكري كلكاسرائي گروه تفحص رودسر 1234
95 شهيد كيوان فعال رودسري گروه تفحص رودسر 1161
96 شهيد محمود فرهمند گروه تفحص رودسر 1655
97 شهيد ابوالحسن فرنام گروه تفحص رودسر 1116
98 شهيد محمود فرسوده كلدره گروه تفحص رودسر 1300
99 شهيد عليرضا فرجپور رودسري گروه تفحص رودسر 1358
100 شهيد مهدي فدائي كيوان پشته گروه تفحص رودسر 1556