خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نسیم حضور (مصاحبه)
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید ابوالحسن جهانگیری گروه تفحص رشت 1576
2 شهید هادی اکبری گروه تفحص رشت 1054
3 شهید مسعود داودیان گروه تفحص رشت 1050
4 شهید علیرضا رستگار گروه مصاحبه 1215
5 شهید علی پسندیده گروه مصاحبه 1160
6 شهید علیرضا ابویی مهریزی گروه مصاحبه 1322
7 شهید غلامرضا جوادپور سماک گروه مصاحبه 1532
8 شهید حکمعلی آزرون گروه مصاحبه 1634
9 شهید حسین قنبری گروه مصاحبه 1785
10 شهید قربان حسین فتحی گروه مصاحبه 2009