خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نسیم حضور (مصاحبه)
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید ابوالحسن جهانگیری گروه تفحص رشت 1524
2 شهید هادی اکبری گروه تفحص رشت 1011
3 شهید مسعود داودیان گروه تفحص رشت 1006
4 شهید علیرضا رستگار گروه مصاحبه 1167
5 شهید علی پسندیده گروه مصاحبه 1117
6 شهید علیرضا ابویی مهریزی گروه مصاحبه 1270
7 شهید غلامرضا جوادپور سماک گروه مصاحبه 1455
8 شهید حکمعلی آزرون گروه مصاحبه 1586
9 شهید حسین قنبری گروه مصاحبه 1736
10 شهید قربان حسین فتحی گروه مصاحبه 1961