خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
مهدويت
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 تفاوت تفکر الهی و تفکر مادی گروه تفحص بندر انزلی 2662
2 امدادهای غیبی گروه تفحص بندر انزلی 2490
3 سرّ محدودیت جهان حسی گروه تفحص بندر انزلی 2475
4 معنای غیب و شهادت در قرآن گروه تفحص بندر انزلی 2921
5 انتظار 3 گروه تفحص بندر انزلی 1551
6 انتظار2 گروه تفحص بندر انزلی 1250
7 انتظار 1 گروه تفحص بندر انزلی 1490
8 رجعت در ادعيه و زيارت گروه تفحص بندر انزلی 1566
9 رجعت (3) گروه تفحص بندر انزلی 1287
10 رجعت (2) گروه تفحص بندر انزلی 1505
11 رجعت (1) تفحص بندرانزلي 1243
12 پايان حكومت حضرت حجت تفحص بندرانزلي 2006
13 مركز قضاوت در عصر ظهور تفحص بندرانزلي 1216
14 دستاوردهاي حكومت حضرت حجت تفحص بندرانزلي 1669
15 برنامه وهدف حكومت مهدي (عج) تفحص بندرانزلي 1346
16 مدینه فاضله حضرت مهدی(عج) تفحص بندرانزلی 1320
17 بی نیازی،خورشید و ماه در عصر ظهور،مدینه فاضله تفحص بندرانزلي 1180
18 بهداشت،کشاورزی،دامپروری،برکت در عصر ظهور تفحص بندرانزلي 1600
19 سیره حضرت-رفاه و اقتصاد در عصر ظهور تفحص بندرانزلی 1815
20 اقلیت ها در حکومت حضرت تفحص بندرانزلي 1911
21 تجدید دین-آیین جدید گروه تفحص بندر انزلی 2057
22 بخشش حضرت گروه تفحص بندر انزلی 1714
23 داوری حضرت-اولین برنامه حضرت گروه تفحص بندر انزلی 1518
24 کمالات در عصر ظهور تفحص بندرانزلی 1631