خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1217
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1092
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 864
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1077
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 904
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1020
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1286
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 960
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1101
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1148
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 930
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 1512
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 1538
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 1554
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1398
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1265
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1328
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 1710
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1429
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1306
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1319
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1293
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 1481
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 1472
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1351
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1291
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1378
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1291
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1355
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 1414
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1315
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1356
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 1382
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1308
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 1518
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 1447
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1298
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 1568
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1236
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1453