خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
عملیات های گیلان
عمليات بيت المقدس 2
امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 
نوشته شده توسط اسماعيلي   
پنجشنبه 29 مرداد 1388 ساعت 07:37

مرور كوتاهي بر عمليات: 

با تصرف ارتفاع مهم گرده رش و عبور از رودخانه عريض قلعه چولمان در عمليات نصر 8 ، امکان گسترش وضعيت نيروهاي خودي در منطقه غرب اين روخانه و برداشتن گام هاي اساسي به طرف سليمانيه فراهم شد ، به همين منظور ، مي بايست ارتفاعات قاميش ، دلبشک و الاغلو تصرف مي شد . با فرا رسيدن فصل زمستان ارتفاعات منطقه رابرف ميپوشاند و اجراي هر عملياتي دشوار به نظر مي رسيد ، درحالي که وضعيت موجود جنگ اقتضا مي کرد عمليات مورد نظر هرچه سريعتر آغاز گردد .لذا با توجه به اين ضرورت ، عمليات بيت المقدس 2 را سپاه طراحي و در تاريخ 25 دي 66 با رمز مبارک «يا زهرا (س)» در جبهه شمالي سليمانيه در منطقه ماووت و با هدف تصرف ارتفاعات شمال شرق سليمانيه با فرماندهي قرارگاه نجف و قدس آغاز شد. لشکر قدس گيلان مانند ساير لشکر هاي عمل کننده در اين عمليات با 4 گردان رزمي پياده ، يک گردان ادوات ، يک گردان توپخانه ، يک گردان پدافند ويک گردان زرهي ، شرکت نمود .رزمندگان اسلام با عبور از موانع طبيعي و مصنوعي بسيارسخت از قبيل کوههاي صعب العبور پوشيده از برف ، رودخانه خروشان قلعه چولمان ، ميادين متعدد مين ، تله هاي انفجاري ، سنگرهاي کمين و سيمهاي خاردار ، يورش بي امان خود را به مواضع دشمن آغاز کردند.نيروهاي عراقي مستقر در ارتفاعات شهر ماووت ، پس ازدادن تلفات زياد و انهدام چندين دستگاه تانک ونفربرو به جاگذاشتن تعداد زيادي از دستگاههاي مهندسي ، 40دستگاه خودرو ،20 قبضه خمپاره انداز ، فرار را در پيش گرفتند .دراين عمليات نيروهاي خودي با وجود سرماي شديد و دشواري مسيرهاي طولاني تعيين شده ،چولمان ، قاميش و گلاله را به تصرف خود درآورند . اين عمليات در چند مرحله بعد از يک هفته نبرد سخت و سنگين با کشته و زخمي شدن بيش از 2500 نفر و به اسارت درآوردن بيش از 785 نفراز نيروهاي دشمن به پايان رسيد  گرداتهاي عمل كننده: 

رمز عـــــــمليات                       يا زهرا (س)

منطقه عملياتي                       شمال سلمانيه

تاريخ عــــمليات                        66/10/25  

   گردانهاي عمل کننده

گردان امام حسين (ع)کردان ميثمگردان کميلگردان حمزهگردان ادواتگردان توپخانهگردان پدافندگردان زرهي 

نتايج عمليات:

مناطق آزاد شده آزاد سازي بيش از 40 ارتفاع از جمله ارتفاعات اورال ، گلاهه ، هرمدان ، بين دورا ، شيخ محمد ويولان ، آزاد سازي چندين روستاي منطقه.تجهيزات منهدم شده دشمندهها دستگاه تانک و نفربر ، دهها دستگاه خمپاره انداز وضد هوايي ، دهها دستگاه خودرو نظامي ومهندسي يگانهاي منهدم شده دشمن تيپهاي 83 و 603 پياده تعداد کشته وزخمي بيش از 4500 نفرتعداد اسراء 900 نفرغنايم15 دستگاه تانک و نفر بر76 دستگاه خمپاره انداز  17 قبضه توپ هوايي، 75 دستگاه خودرو  تعداد زيادي انواع دستگاهاي مخابراتي تعداد زيادي انواع سلاح سبک ومهمات .

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 29 مرداد 1388 ساعت 07:40
 
عمليات نصر 8
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
نوشته شده توسط اسماعيلي   
پنجشنبه 29 مرداد 1388 ساعت 07:30

مرور كوتاهي بر عمليات:

پس ازکاهش بحران خليج فارس و قطع درگيريهاي ايران و آمريکا دردريا ، بار ديگر جنگ زميني اولويت خود را بدست آورد و مجدداً تلاش درجبهه شمالي، اصلي گرديد .در دو عمليات کربلاي 10 و نصر 4، منطقه شرق رودخانه قلعه چولمان تا سورکوه تصرف شده بود ؛ گسترش عمليات به سمت غرب و کوتاه کردن فاصله مواضع قواي منظم خودي که در آن سوي مرز مستقر بودند و نيروهاي نامنظم قرارگاه رمضان و کردهاي معارض عراقي که در عمق خاک عراق استقرار داشتند مستلزم عبور از رودخانه قلعه چولمان بود و عبور از اين رودخانه نيز منوط به تصرف ارتفاع گرده رش بود. لذا عمليات نصر 8 براي تصرف اين ارتفاع با طراحي و فرماندهي سپاه پاسداران در تاريخ 29 آبان 66 و با رمز مبارک محمدبن عبدالله (ص) درساعت 1:25 دقيقه بامداد روز جمعه و با اهداف گسترش وضعيت خودي در غرب ماووت، با چند لشکر از جمله لشکر قدس گيلان آغاز شد .در اين عمليات لشکر قدس گيلان به استعداد 3 گردان رزمي پياده و سه گردان در احتياط عمومي منطقه بوده است .

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 11 شهریور 1388 ساعت 07:16
ادامه مطلب...
 
عمليات نصر 4
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 
نوشته شده توسط اسماعيلي   
پنجشنبه 29 مرداد 1388 ساعت 07:25

مرور كوتاهي بر عمليات:

در ادامه عمليات کربلاي 10 ، عمليات نصر 4 با طراحي و فرماندهي سپاه پاسداران ، در چند محور،درمنطقه شمالي استان سليمانيه و با هدف پيش روي به سوي شرق سليمانيه و تصرف شهر ماووت در تاريخ 31 خرداد 66 با رمزمبارک «يا امام جعفر صادق (ع)» در ساعت 2 بامداد ، از قرارگاه نجف آغاز شد . ماموريت اصلي در اين عمليات تصرف و تامين شهرک ماووت بود ، که به عهده لشکر قدس گيلان گذاشته شده بود . براي اين مهم ابتدا مي بايست ارتفاع ژاژيله تصرف و تامين، و سپس تک براي تصرف و تامين شهرک ماووت ادامه مي يافت .لذا قرار شد تدابير مربوط به امور رزم و عمليات لشکر قد س توسط سردار شهيد حسين املاکي صورت گيرد.در اين عمليات لشکر 14 امام حسين(ع) در جناح راست و لشکر 25 کربلا در جناج چپ لشکر قدس گيلان ماموريت داشته اند

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 12 شهریور 1388 ساعت 06:58
ادامه مطلب...
 
عمليات كربلاي 5
امتیاز کاربر: / 6
بدخوب 
نوشته شده توسط اسماعيلي   
پنجشنبه 29 مرداد 1388 ساعت 07:20

 مرور كوتاهي بر عمليات:

نام گذاري سال 1365 به سال سرنوشت و عدم موفقيت در عمليات کربلاي 4 بحران بزرگي را براي فرماندهان جنگ ايجاد کرده بود . آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان فرماندهي عالي ، ادامه جنگ را به شرط تضمين پيروزي ، مقبول مي دانست و فرماندهان يگان هاي سپاه نيز که از نتايج عمليات کربلاي 4 دچار فشار روحي بودند و نيز استحکامات شلمچه را غير قابل عبور مي دانستند. اما در اين ميان فرمانده کل سپاه از شکست درکربلاي 4 فقط ضعف دشمن در شلمچه را شناسايي کرده بود ، از نادر افراد اميدواري بود که در جلسات تصميم گيري بر اجراي عمليات در منطقه شلمچه اصرار مي ورزيد و به عبارت ديگر ، اگر چه عمليات کربلاي 4 به موفقيت نينجاميد ، ليکن تاکتيک به کار رفته در آن عمليات در محور شلمچه که سبب شکسته شدن خط دشمن و نفوذ به عمق مواضع آن ها شد ، آسيب پذيري موانع مستحکم شرق بصره را آشکار ساخت . به هر صورت عمليات کربلاي 5 در وضعيت بسيار دشوار طراحي و بلافاصله در 19 دي ماه 65 با رمز مبارک « يا زهرا (س)» ، با هدف تصرف شلمچه و پيش روي به سوي بصره ، در ساعت يک بامداد و با 4 قرارگاه عملياتي (قرارگاه کربلا – نوح –قدس و نجف) تحت فرماندهي قرارگاه مرکزي خاتم الانبياء (ص) آغاز شد .در اين عمليات رزمندگان اسلام با پشتيباني و حمايت آتشباري سنگين از مواضع خود خارج و چون صاعقه بر سر دشمن فرود آمدند .

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 12 شهریور 1388 ساعت 07:07
ادامه مطلب...
 
عمليات كربلاي 4
نوشته شده توسط اسماعيلي   
پنجشنبه 29 مرداد 1388 ساعت 07:13

مرور كوتاهي بر عمليات:

تصرف فاو و راس البيشه که ايران را با کويت همسايه کرده و راه زميني عراق را به شمال خليج فارس قطع کرده بود ، مي توانست با تصرف ابوالخصيب کامل شود . با اين اقدام کل شبه جزيره فاو آزاد مي شد و موقعيت ايران در خليج فارس بيش از پيش تقويت مي گرديد و بصره نيز از جنوب در خطر سقوط قرار مي گرفت .سپاه در نظر داشت که عمليات کربلاي 4 را بلافاصله پس از عمليات والفجر 8 انجام دهد ، ولي بدان جهت که سازمان رزم سپاه متکي به نيروهاي پياده بود و 75 روز جنگ در فاو، ضرورت بازسازي يگان ها را ايجاب مي کرد ، عملاً امکان اجراي عمليات در زمان مورد نظر ميسر نمي شد، از سوي ديگر سپاه براي اجراي يک عمليات با موفقيت تضمين شده ، درخواست 1500 گردان داشت تا از سه منطقه : هور ، شرق بصره و ابوالخصيب به دشمن هجوم برد ، ليکن مقدورات کشور ، به 300 گردان بسنده شد و طرح ريزي عمليات تنها براي محور ابوالخصيب صورت گرفت .نام گذاري سال 1365 به «سال سرنوشت» و تاکيد براي اجراي «عمليات سرنوشت ساز» اميدواري مسئولان کشور و فرماندهان جنگ به نتايج اين عمليات را نمايان مي ساخت . سپاه براي اولين بار در يک تدارک وسيع موفق شده بود 300 گردان رزمي را براي يک عمليات، سازماندهي ،تجهيز و آماده کند که اين در طول جنگ بي سابقه بود . عمليات کربلاي 4 در تاريخ سوم دی 65 و با رمز مبارک يا محمد رسول الله (ص) ، در ساعت 30/22 دقيقه ، با هدف تصرف ابوالخصيب و محاصره نيروهاي مستقر در شبه جزيره فاو و تهديد بصره از جنوب، با قرارگاه هاي نجف – قدس – کربلا و نوح آغاز شد .با شروع عمليات شواهد و قرائن نشان مي داد که دشمن از طرح عمليات خودي آگاه شده و با آمادگي و هوشياري کامل ، مهم ترين معبر عملياتي را مسدود ساخته است . بدين ترتيب دشمن دو طرف معبر کم عرض آبي «ام الرصاص» را که از آن به عنوان «تنگه عمليات» ياد مي شد ، مسدود کرد . اما اين هوشياري که با دريافت اطلاعات ماهواره اي و جاسوسي آمريکا حاصل شده بود ، نتوانست از شکسته شدن خطوط مستحکم دشمن جلوگيري کند.اجراي انبوه آتش دشمن روي نقاط خاص و حساس اروند ، سازماندهي غواص هاي خط شکن و قايق سوران را که موج دوم و سوم عمليات را تشکيل مي دادند برهم زده بود ، اما نيروهاي غواص از تنگه گذشتند و در جزيره بلجانيه پياده شدند . در محورهاي ديگر نيز با شکسته شدن خطوط دشمن درجزاير سهيل و ام الرصاص ، جنگ به خشکي کشيده شد . در اين عمليات براي نخستين بار خط دشمن در شلمچه نيزشکسته شد ، اما با وجود شکسته شدن خطوط دشمن ، امکان تداوم عمليات ميسر نگرديد ، لذا به منظور حفظ قوا و طراحي عمليات مجدد ، از ادامه نبرد صرف نظر شد . در اين عمليات لشکر قدس گيلان با 11 گردان پياده ،يک گردان ادوات ، يک گردان توپخانه و يک گردان زرهي شرکت کرد و 18 شهيد تقديم اسلام نمود . 

گردانهاي عمل كننده:

رمز عـــــــملیات                       محمد رسول الله (ص)

منطقه عملیاتی                       غرب اروند رود

تاریخ عــــملیات                        65/10/3

 گردانهای عمل کننده

گردان کمیل

کردان میثم

گردان حمزه

گردان امام حسین (ع)

گردان مالک اشتر

گردان ابوالفضل (ع)

گردان امیرالمومنین (ع)

گردان یارسول (ص)

گردان ادوات

گردان توپخانه

گردان سردار جنگل

گردان سلمان

گردان خندق

گردان زرهی

 نتايج عمليات:  

تجهيزات منهدم شده دشمن3 فروند هواپيما 100 دستگاه خودروي سبک و سنگين دههادستگاه تانک مقدار زيادي از ادوات و تجهيزات نظامي يگانهاي منهدم شده دشمن تيپ 604 و تيپ 22 پياده لشکر 15 تيپ 47 پياده تيپ هاي 111،802،49 يک گروهان تانک تعداد کشته و زخمي دشمن بيش از 8000 نفرتعداد اسراء60 نفر. 

آخرین به روز رسانی در جمعه 06 شهریور 1388 ساعت 09:02
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

صفحه 2 از 3