خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
اقلیت ها در حکومت حضرت PDF  | چاپ |  نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
بندر انزلی - مهدويت
نوشته شده توسط تفحص بندرانزلي   
جمعه 18 شهریور 1390 ساعت 03:28

        جُز رُخ یار جمالی  و جمیلی نبود             در غم اوست که در گفت و مگوئیم همه

                                                                                                                

                                                                                                                (امام خمینی  ره )

 

alt

 

آنگاه که قائم ما قیام کند ، دستش را بر روی سر بندگان قرار می دهد و عقلهای آنها را جمع می کند  و صبرهایشان را کامل می نماید. بعداز آن خداوند ، خداوند ، قدرت گوشها وچشم های آنان را وسعت می بخشد، به گونه ای که دیگر هیچ چیزی نمی تواند بین آنها و قائم ( علیه السلام ) مانع شود و هر گاه که به او توجه نمایند و نگاه کنند، او را در اقامت گاه خود می بینند.

                                                                                            {بحار الأنوار ، ج52 ، ص 352 و 390}

 

 

اقلیت ها درحکومت حضرت:

 

درحکومت جهانی حضرت مهدی (ع) حقوق تمام اقلیت ها به طور کامل مراعات خواهد شد. اهل کتاب وکسانی که شبهه کتاب دارند، خواهند توانست با انعقاد پیمان ذمُه وکسب تابعیت،در قلمروحکومت اسلامی آزادانه زندگی کنند و ازحقوق انسانی خود بهره مند گردند. ابوبصیرطی سوالات گوناگونی ازامام صادق (ع) پرسیدند: امام زمان(ع) با اهل ذمُه چه خواهد کرد؟ فرمود: « مانند پیامبر اکرم (ع) باآنان پیمان می بندد. آنان هم با کمال خضوع ، با دست خودشان جزیه می پردازند. »

                                                                                                 { بحارالنوار، جلد52،ص 376و381  }

 

 

امام باقر(ع) فرمود: « وقتی که قائم اهل بیت قیام کرد، تورات و سایر کتاب های آسمانی را از غاری که در انطاکیه واقع شده، استخراج می کند . بین اهل تورات با تورات بین اهل انجیل با انجیل، بین اهل زبور با زبور وبین اهل قرآن با قرآن قضاوت خواهد کرد. »

                                                                             {غیبة نعمانی، ص 125(به نقل ازآخرین امید،ص 299 }

 

 

بدین ترتیب اهل ذمُه در دولت مهدی، ازنظرقضایی کاملاً آزاد خواهند بود و در منازعات و اختلافات مخصوص خود، خواهند توانست به دادگاه های خود مراجعه کنند واگرخودشان دادگاه ویژه نداشته باشند ویا با افراد مسلمان اختلاف و نزاعی پیدا کنند، با کمال اطمینان به حاکم مسلمین مراجعه نمایند. همین خوش رفتاری و مسالمت مسلمانان با اقلیت های مذهبی در دولت مهدی، سبب خواهد شد که اقلیت های مذهبی، بخصوص یهود و نصاری تا پایان در جهان خواهند ماند.

                                                                                                                     { سوره مائده ،14-64  }

 

 

لیکن در مقابل این آیات و روایات، احادیث دیگری نیز وجود دارد که دلالت می کند که در دولت مهدی (ع) غیر از مسلمانان، احدی روی زمین باقی نخواهد ماند. آن حضرت دین اسلام را بر اهل کتاب، عرضه می کند و اگر نپذیرفتند، کشته می شوند.

                                                                                                         { بحارالنوار، ج 2، ص 340، 390 }   

 

 

چون این روایات، علاوه بر ضعف سند، مخالف قرآن و سیره پیامبراکرم (ع) و اصول مسلم اسلام است، از درجه اعتبار ساقط می باشد.

                                                                                                     { آخرین امید،داود الهامی،ص 300 }

 

 

پس اقـلیت های مذهبی در عصر حضرت مهدی (ع) باقی خواهند ماند و شرائط ذمُه را خواهند پذیرفت و تحت الحمایه حکومت اسلامی، آزادانه زندگی خواهند کرد. دولت های باطل همه سقوط می کنند و همه قدرت و حکومت جهان، به دست مسلمانان می افتد و دین اسلام، بر تمام ادیان قالب می گردد و بانگ توحید از همه جا بلند می شود.

 

 

شیعه در عصر ظهور:

 

شیعیان در عصر ظهور حضرت مهدی(ع) در طلیعه یاران او هستند و درعصر ظهور به اوج اقتدار و شکوه خواهند رسید. امام صادق (ع ) فرمود: « شیعیان ما در حکومت قائم (ع ) سروران و زمامداران زمین، و فرمانروایان آن هستند و به هر کدام قدرت و نیروی چهل قهرمان داده می شود.

                                            

                                                      { بحارالانوار، ج 52، ص 372؛ مجمع احادیث الامام مهدی (ع ) ، ج 4، ص 6 }

 

و نیز فرمود: « خداوند خوف و ترس را از قلب شیعیان ما برکننده و آن را در قلب دشمنان ما جای می دهد. از این رو هرکدام از آنان برنده تر از نیزه و پرشهامت ترازشیرند. دشمنان را با سرنیزه خویش زخم کاری می زنند و به وسیله شمشیر از پای در می آورند و پایمال می سازند.»

                                                                                   { بحارالنوار،ج 52،ص 332،اختصاص مفید،ص 8 }

 

 

در روایتی است:  که هنگامی که قائم (ع ) قیام کند ، خداوند در دستگاه بینایی و شنوایی شیعیان ما، گستردگی و کشش ویژه ای می بخشد تا میان آنان و مهدی ما، واسطه و نامه رسان یا فاصله ای نباشد.

                                                                                                                         { کافی، ج 8 ، ص 240 }

 

 

یا این که فرموده اند: مومن در عصر قائم (ع ) در حالی که در مشرق است می بیند و همان گونه که در مغرب است، برادر مومن خویش را در مشرق می بیند.

                                                { بحارالنوار، ج 52، ص 391، مجمع احادیث الامام مهدی (ع )، ج 4، ص 56 }

 

 

امام باقر(ع ) فرمود: مردم، مالیات اموال و امکانات خویش را خود به دلخواه و افتخاربه سوی دولت مهدی می برند و خداوند بر شیعیان، چنان وسعت و برکت و رفاه و امکاناتی ارزانی می کند که اگر حقیقت سعادت و نیک بختی را نمی فهمیدند و به ارزش های اخلاقی آراسته نبودند، مست امکانات می شدند و به طغیان و تجاوز سر بر می داشتند، اما آنان به دلیل رشد فکری و تکامل عقلی، خدای را سپاس می گذارند و به وظایف خویش در نهایت جدُیت عمل می کنند. این روایت نشانگر اوج رشد فکری وتکامل عقلی شیعیان در عصر ظهور است.

                                                                                                                        { بحارالنوار، ج 52، ص 345 }  

 

 

                                                                                                                   

                                                                                  یالثارات الحسین...

 

 

  منبع :

   فرهنگ الفبایی مهدویت / موعودنامه/ مجتبی تونه ای