خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3235
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2331
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2365
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3117
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2856
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2542
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3199
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2528
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2482
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2578
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2162
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2796
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2797
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2230
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2099
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2548
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2372
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2032
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2535
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2397
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2201
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2204
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2382
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2320
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2297
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2513
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2516
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2442
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2819
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2259
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2382
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2297
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1975
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2226
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2335
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2253
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2164
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2082
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1870
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1821
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2147
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1773
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1987
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2154
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1720
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2626
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1997
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1888
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2964
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2091
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2658
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1920
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2195
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1867
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1893
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1838
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1772
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2097
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2588
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1991
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1964
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2138
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1870
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2014
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1828
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1925
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2061
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2023
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2109
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1912
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2188
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1849
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1845
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1888
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1965
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2009
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1943
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1976
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2227
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2012
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1840
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1888
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1643
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1752
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2015
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1865
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1720
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2037
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2006
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1716
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1693
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1926
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1836
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2690
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1799
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1913
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1963
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1887
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1999
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2380
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2062
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2458
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2104
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2100
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2096
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1900
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1916
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2150
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1981
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1735
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1753
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1749
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2722
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1985
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1646
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1705
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1631
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2158
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1686
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1637
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2020
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1877
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1636
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1727
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1983
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1801
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2021
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2244
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1881
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1985
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1607
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1715
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1666
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1750
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1605
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1833
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1585
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1636
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1660
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1607
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2024
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2122
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2163
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2299
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1699
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1936
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1587
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1704
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1723
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1772
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1708
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1993
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1547
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2003
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1608
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1798
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1494
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2486
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1637
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1779
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1661
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1680
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1805
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1655
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1954
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1665
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1647
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1936
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2631
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1807
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2896
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2063
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1873
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1886
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1946
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1806
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1874
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1760
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1784
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1599
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1564
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1918
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1718
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1687
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1650
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1804
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1694
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1515
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2669
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1995
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2122
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1680
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1646
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1990
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1829
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1641
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1595
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1657
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1635
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1742
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2098
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1722
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1724
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1769
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1737
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1623
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1710
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1485
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1536
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1528
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1724
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1665
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2375
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2020
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1684
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1564
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1881
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1601
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1436
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1547
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1608
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2223
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1957
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2191
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1690
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1616
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2049
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1720
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1603
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1598
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1717
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1728
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1755
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1635
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1895
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1852
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1665
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1587
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1732
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1893
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1891
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1816
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1785
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1826
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1766
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1593
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1945
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1642
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1672
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1763
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1862
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1765
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1575
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1776
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1663
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1659
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1574
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1648
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1622
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1616
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1911
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1594
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1756
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1651
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1769
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1653
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1615
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1789
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1524
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1650
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1699
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1845
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1839
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1754
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1737
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1843
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1591
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1659
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1853
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1710
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1585
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1696
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1822
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1909
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1777
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1774
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2393
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1752
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1612
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1719
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1689
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1897
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1648
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1583
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1840
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1669
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1669
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1961
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1690
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1693
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2099
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1596
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1832
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1633
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1688
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1591
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1666
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1758
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1689
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1671
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1624
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1778
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1946
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2027
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2414
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1708
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1918
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2797
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1617
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1574
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1569
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1631
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1801
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1393
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1644
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1685
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1610
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1674
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1765
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2151
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1801
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1666
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1614
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1607
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2295
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1696
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1625
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1695
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1569
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1756
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1883
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1623
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1694
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1756
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1826
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1684
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1841
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1937
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1780
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1913
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1969
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2127
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1720
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2082
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1598
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1964
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1685
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1962
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1655
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2030
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1654
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2031
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1921
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1730
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1650
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2239
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2370
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1669
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1815
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1786
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1652
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1934
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1811
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1719
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1862
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1758
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1670
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1950
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1715
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2173
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1927
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1858
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1915
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1917
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2152
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2005
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2639
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1955
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1812
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1899
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1923
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 1939
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2829
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3484
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2436
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 2055
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4348
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2099
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2997
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3577
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3368
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3584