خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3480
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2488
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2523
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3279
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3045
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2701
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3357
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2706
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2652
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2808
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2366
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2952
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3011
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2414
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2255
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2724
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2530
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2189
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2688
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2577
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2342
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2352
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2552
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2528
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2441
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2675
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2673
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2604
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3069
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2404
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2570
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2479
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2117
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2396
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2522
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2434
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2321
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2230
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2000
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2020
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2283
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1947
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2144
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2296
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1834
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2766
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2174
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2002
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3097
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2303
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2851
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2041
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2329
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1980
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1999
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1948
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1863
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2204
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2708
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2122
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2078
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2263
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1989
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2109
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1936
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2062
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2164
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2143
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2222
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2050
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2308
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1952
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1984
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2038
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2134
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2125
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2061
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2091
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2386
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2180
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1971
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2035
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1741
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1868
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2123
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1955
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1823
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2154
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2118
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1821
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1796
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2055
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1948
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2806
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1913
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2017
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2109
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2079
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2132
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2567
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2159
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2603
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2309
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2227
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2203
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2036
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2038
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2279
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2106
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1856
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1871
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1846
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2920
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2104
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1801
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1801
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1741
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2403
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1807
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1745
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2217
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1972
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1780
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1842
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2081
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1952
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2139
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2367
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2036
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2112
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1724
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1883
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1789
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1878
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1723
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1960
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1705
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1750
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1775
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2140
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2259
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2285
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2456
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1847
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2053
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1706
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1820
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1850
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1891
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1804
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2098
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1656
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2130
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1720
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1919
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1607
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2614
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1763
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1893
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1773
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1800
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1916
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1800
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2069
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1785
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1763
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2044
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2805
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1913
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3023
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2185
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2002
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2086
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2097
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1926
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2013
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1863
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1914
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1743
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1673
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2031
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1822
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1800
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1964
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1820
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1927
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1798
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1641
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2777
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2093
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2231
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1823
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1761
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2121
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1932
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1764
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1708
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1755
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1745
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1911
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2216
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1829
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1837
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1979
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1866
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1743
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1846
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1586
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1636
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1629
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1841
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1777
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2510
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2176
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1776
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1667
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1994
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1709
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1533
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1653
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1709
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2344
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2082
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2301
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1808
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1728
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2190
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1838
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1715
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1698
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1835
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1837
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1871
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1784
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2045
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1968
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1810
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1687
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1831
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2034
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1990
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1923
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1887
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1925
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1875
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1704
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2091
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1740
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1784
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1869
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1967
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1928
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1710
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1880
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1780
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1776
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1677
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1780
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1777
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1720
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2032
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1728
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1875
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1753
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1876
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1800
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1736
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1901
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1631
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1767
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1833
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1988
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1961
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1860
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1862
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2009
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1696
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1768
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1974
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1818
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1755
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1806
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1962
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2017
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1917
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1888
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2541
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1872
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1709
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1838
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1807
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2016
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1753
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1694
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1950
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1768
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1757
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2054
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1801
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1800
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2193
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1707
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1986
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1743
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1819
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1748
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1802
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1864
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1799
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1779
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1738
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1889
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2132
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2164
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2541
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1804
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2041
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2972
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1748
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1684
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1675
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1830
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1908
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1490
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1771
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1791
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1730
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1786
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1891
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2247
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1911
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1772
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1718
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1711
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2421
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1873
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1731
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1818
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1686
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1861
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1995
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1744
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1803
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1874
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1955
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1784
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1965
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2059
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1907
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2076
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2088
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2246
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1846
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2190
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1703
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2096
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1785
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2080
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1781
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2145
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1759
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2231
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2038
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1893
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1806
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2407
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2490
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1794
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1953
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1913
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1810
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2064
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1942
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1869
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1990
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1860
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1780
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2138
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1813
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2302
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2037
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1968
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2014
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2063
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2260
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2130
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2765
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2064
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1923
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2022
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2082
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2071
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2995
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3759
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2565
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 2287
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4481
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2304
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3111
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3727
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3485
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3745