خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3076
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2224
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2251
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2978
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2725
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2433
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3055
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2405
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2364
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2452
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2075
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2678
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2659
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2099
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1962
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2415
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2257
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1928
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2420
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2230
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2094
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2100
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2279
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2187
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2159
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2406
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2404
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2322
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2717
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2150
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2243
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2160
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1861
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2068
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2195
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2125
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2053
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1971
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1743
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1716
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2021
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1666
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1855
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2005
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1618
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2500
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1855
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1802
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2820
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1976
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2508
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1823
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2075
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1782
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1806
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1745
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1668
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1990
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2472
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1897
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1851
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2035
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1752
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1929
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1737
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1831
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1949
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1910
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2004
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1793
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2097
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1743
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1745
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1800
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1859
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1923
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1848
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1882
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2122
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1925
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1748
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1774
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1560
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1656
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1904
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1762
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1623
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1956
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1930
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1615
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1588
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1825
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1729
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2587
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1712
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1836
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1864
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1796
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1902
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2251
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1968
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2381
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2022
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1996
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2012
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1814
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1831
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2025
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1891
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1640
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1661
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1653
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2587
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1912
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1576
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1621
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1546
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2050
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1565
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1539
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1896
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1799
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1543
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1630
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1898
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1693
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1910
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2137
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1784
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1860
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1498
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1623
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1579
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1647
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1514
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1729
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1501
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1556
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1568
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1531
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1922
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2021
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2075
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2210
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1596
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1842
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1480
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1610
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1624
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1673
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1614
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1921
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1461
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1905
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1523
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1703
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1415
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2384
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1530
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1694
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1585
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1593
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1723
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1575
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1855
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1575
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1562
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1854
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2542
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1731
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2781
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1993
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1776
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1794
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1855
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1710
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1777
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1685
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1700
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1507
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1469
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1821
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1607
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1567
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1611
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1547
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1688
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1588
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1401
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2567
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1889
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2032
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1592
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1554
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1894
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1729
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1553
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1474
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1560
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1550
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1626
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1982
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1624
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1605
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1660
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1606
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1542
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1623
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1397
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1422
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1442
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1642
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1553
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2267
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1924
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1595
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1491
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1801
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1523
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1346
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1448
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1501
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2117
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1864
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2105
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1611
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1510
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1932
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1605
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1513
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1509
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1614
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1645
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1661
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1539
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1788
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1760
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1579
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1509
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1655
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1788
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1794
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1716
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1714
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1736
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1685
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1483
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1826
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1548
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1573
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1660
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1721
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1663
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1506
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1664
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1554
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1573
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1461
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1559
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1506
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1515
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1810
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1518
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1682
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1553
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1656
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1557
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1521
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1663
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1442
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1537
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1580
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1724
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1727
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1667
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1626
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1731
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1495
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1562
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1754
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1614
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1484
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1608
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1708
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1835
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1666
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1677
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2280
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1659
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1525
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1643
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1584
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1773
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1554
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1491
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1743
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1591
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1582
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1870
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1615
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1599
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2001
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1514
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1749
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1546
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1564
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1495
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1576
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1674
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1600
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1576
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1539
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1670
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1831
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1923
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2314
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1607
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1797
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2666
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1526
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1483
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1473
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1542
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1698
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1327
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1562
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1577
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1498
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1551
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1655
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2071
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1715
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1576
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1537
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1522
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2198
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1580
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1536
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1582
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1462
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1642
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1787
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1529
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1589
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1659
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1725
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1596
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1710
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1810
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1675
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1830
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1880
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2023
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1625
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1966
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1492
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1870
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1591
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1840
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1561
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1938
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1575
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1925
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1809
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1620
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1525
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2140
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2238
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1570
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1680
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1686
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1539
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1807
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1707
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1616
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1732
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1654
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1586
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1856
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1621
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2074
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1819
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1730
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1824
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1816
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2054
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1917
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2521
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1842
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1711
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1802
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1828
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 1826
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2686
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3277
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2333
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 1949
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4207
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2005
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2860
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3429
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3257
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3429