خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نسیم حضور(مصاحبه)
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید محمود گلکار گروه تفحص بندر انزلی 1699
2 شهید علی اکبر حسین زاده گروه تفحص بندر انزلی 2017
3 شهید سید جلال خلیلی نودهی گروه تفحص بندر انزلی 1948
4 شهيد رحيم كرامتخواه گروه تفحص بندر انزلی 1715
5 شهید علی بابائی تفحص بندرانزلی 2017
6 شهيده طاهره حداد نژاد تفحص بندرانزلي 2061
7 جانباز آزاده قاسم فيروزي گروه تفحص بندر انزلی 1960
8 شهيد سيدحسين موسوي تفحص بندرانزلي 2629
9 شهيد حميد بهره مند تفحص بندرانزلي 2465
10 شهيد علي زارع عشقدوست تفحص بندرانزلي 2300
11 شهيد سيد محمد شريفي تفحص بندرانزلي 2648