خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1768
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1661
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1418
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1639
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1435
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1548
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1893
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1467
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1602
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1656
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1417
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 2126
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 2139
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 2169
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1989
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1878
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1854
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 2252
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1981
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1833
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1914
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1872
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 2068
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 2051
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1868
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1821
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1910
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1860
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1914
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 2016
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1892
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1940
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 2011
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1781
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 2087
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 2022
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1879
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 2139
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1746
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1900