خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1525
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1405
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1173
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1397
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1184
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1302
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1619
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1229
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1361
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1423
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1192
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 1840
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 1843
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 1901
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1705
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1581
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1598
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 1992
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1703
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1567
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1620
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1592
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 1796
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 1769
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1598
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1578
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1641
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1594
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1631
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 1725
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1618
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1665
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 1716
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1571
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 1827
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 1749
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1609
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 1858
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1519
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1672