خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1620
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1514
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1279
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1494
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1289
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1406
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1750
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1330
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1468
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1522
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1283
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 1968
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 1985
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 2030
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1840
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1723
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1710
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 2106
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1840
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1684
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1766
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1718
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 1913
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 1905
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1730
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1682
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1764
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1711
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1772
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 1864
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1748
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1792
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 1858
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1655
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 1938
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 1880
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1732
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 1994
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1608
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1764