خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معنای غیب و شهادت در قرآن PDF  | چاپ |  نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 
بندر انزلی - مهدويت
نوشته شده توسط گروه تفحص بندر انزلی   
جمعه 01 اسفند 1393 ساعت 15:29

غیب ، یعنی نهان ،پشت پرده ،یعنی آن چیزهایی که از حواسّ ظاهری ما نهان است و پشت پرده محسوسات واقع شده است. قرآن کریم این کلمه را زیاد به کار برده است ،گاهی تنها ،مثل این که می فرماید: « الذین یؤمنون بالغیب » (آنان که به غیب ایمان دارند-بقره/3)  گاهی همراه با کلمه شهادت مثل اینکه می فرماید : «عالم الغیب و الشهاده » (خداوند هم به غیب آگاه است و هم به شهادت-انعام/73) .


فلاسفه اسلامی از همین تعبیر قرآنی استفاده کرده، جهان طبیعت را «عالم شهادت» و جهان ملکوت را «عالم غیب » اصطلاح کرده اند.برای ایمان و اعتقاد ما به عالم شهادت ،حواس ما کافی است. اساساً این عالم از آن جهت «شهادت » نامیده شده است که ما با حواس خود با آن سر و کار داریم و محسوس و ملموس ماست و نیازمندی ما به معلم و تعایم و تحقیق ، برای آشنا شدن بیشتر با حقایق آن است.


اما این حواس برای ایمان و اعتقاد به جهان غیب کافی نیست؛ برای ایمان و اعتقاد به جهان غیب ،قوّه عقل که خود مرتبه غیب وجود ماست باید دست به کار و فعالیت شود یا قوه ای نهان تر و مخفی تر از عقل باید غیب را شهود نماید.


پیغمبران راهنمایان جهان غیبند،آنان به این که مردم به وجود غیب ایمان داشته باشنداکتفا نکرده اند،پیغمبران آمده اند که میان مردم و غیب ارتباط برقرار کنند،مردم را مؤمن به مددهای غیبی و عنایت های خاص در شرایط خاصی بنمایند.


گفتیم غیب یعنی نهان ، پس پرده. این پرده چیست ؟ چگونه پرده ای جلوی چشم ما کشیده  شده که نمی توانیم ببینیم؟ آیا واقعاًپرده ای وجود دارد که باید پس برود تا ببینیم ، یا اینکه این تعبیرات کنایه از حقایق دیگریست؟اتفاقاً همین تعبیر پرده در خود قرآن هم آمده است. درباره اهل قیامت می فرماید: «فکشفنا عنک عطائک فبصرک الیوم الحدید »( امروز پرده را از جلوی چشم تو برداشتیم،اینک دیده تو باز است و می توانی همه چیز را ببینی-ق/22)


مسلماً این پرده از نوع ماده و جسم نیست ؛ این پرده جز حجاب محدودیت حواس ما که تنها امور نسبی و محدود را درک می کند نمی باشد.
 

 


ادامه دارد...برگرفته از کتاب« مهدویت »طرح مطالعاتی آثار شهید مرتضی مطهری