خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3541
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2518
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2552
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3322
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3081
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2742
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3394
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2742
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2700
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2844
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2402
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2984
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3040
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2469
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2315
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2754
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2563
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2219
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2723
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2612
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2402
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2383
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2587
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2562
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2505
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2705
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2741
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2639
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3105
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2436
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2607
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2511
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2174
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2445
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2555
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2472
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2371
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2257
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2060
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2103
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2319
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1975
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2171
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2338
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1862
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2795
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2204
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2029
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3150
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2384
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2875
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2062
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2352
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2001
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2019
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1971
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1881
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2224
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2732
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2143
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2099
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2284
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2041
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2145
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1965
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2092
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2183
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2160
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2244
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2074
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2333
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1972
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2004
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2060
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2154
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2144
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2110
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2125
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2403
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2198
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1990
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2055
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1758
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1889
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2142
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1976
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1843
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2176
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2140
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1841
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1816
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2076
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1965
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2828
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1929
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2037
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2135
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2102
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2154
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2595
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2178
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2621
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2329
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2250
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2224
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2057
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2057
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2300
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2168
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1879
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1891
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1863
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2940
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2124
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1821
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1819
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1764
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2424
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1833
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1789
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2251
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1991
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1804
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1861
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2106
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1969
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2157
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2387
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2064
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2141
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1742
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1905
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1814
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1897
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1744
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1979
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1725
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1773
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1798
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1796
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2157
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2279
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2307
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2478
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1868
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2072
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1726
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1843
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1874
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1911
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1821
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2203
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1675
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2169
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1740
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1936
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1628
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2632
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1779
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1944
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1793
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1820
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1939
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1818
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2089
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1802
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1782
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2064
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2839
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1962
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3070
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2235
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2056
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2113
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2131
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1979
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2036
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1883
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1937
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1766
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1713
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2048
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1847
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1821
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1984
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1840
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1977
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1815
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1665
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2799
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2141
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2253
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1844
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1778
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2171
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1983
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1783
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1728
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1793
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1762
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1932
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2233
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1845
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1854
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2001
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1892
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1765
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1868
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1629
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1655
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1653
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1874
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1830
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2531
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2204
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1831
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1686
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2019
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1729
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1563
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1672
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1756
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2364
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2104
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2319
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1836
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1747
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2208
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1855
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1733
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1719
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1854
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1885
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1890
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1807
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2070
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1988
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1828
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1708
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1847
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2074
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2007
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1960
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1907
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1943
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1897
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1726
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2111
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1762
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1802
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1892
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1992
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1971
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1731
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1901
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1802
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1807
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1697
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1800
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1806
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1740
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2055
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1776
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1895
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1776
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1895
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1824
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1758
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1921
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1649
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1785
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1861
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2012
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1980
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1881
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1882
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2032
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1713
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1816
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1992
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1869
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1777
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1826
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1983
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2036
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1939
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1906
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2564
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1900
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1731
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1856
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1828
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2033
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1773
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1715
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1970
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1788
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1778
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2075
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1850
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1824
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2215
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1726
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2006
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1790
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1840
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1792
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1823
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1884
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1819
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1835
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1759
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1907
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2168
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2185
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2560
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1829
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2063
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2999
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1768
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1737
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1711
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1854
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1958
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1509
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1789
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1813
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1747
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1804
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1911
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2285
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1934
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1823
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1739
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1736
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2477
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1895
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1774
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1839
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1726
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1885
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2034
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1770
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1829
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1893
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1976
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1839
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1991
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2101
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1930
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2096
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2112
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2270
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1867
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2212
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1723
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2119
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1809
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2128
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1830
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2169
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1781
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2257
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2065
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1914
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1830
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2432
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2513
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1822
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1976
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1934
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1837
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2093
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1964
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1891
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2030
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1878
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1798
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2160
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1832
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2320
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2064
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2018
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2059
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2087
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2279
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2150
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2820
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2112
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1976
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2044
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2101
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2093
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3017
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3789
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2585
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 2313
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4501
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2328
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3130
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3758
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3507
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3772