خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3653
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2616
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2656
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3462
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3199
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2866
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3520
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2858
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2833
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2973
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2509
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3103
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3187
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2582
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2410
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2852
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2670
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2310
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2855
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2730
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2524
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2523
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2708
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2685
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2635
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2822
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2860
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2770
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3230
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2559
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2734
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2651
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2269
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2562
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2658
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2631
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2478
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2357
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2156
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2191
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2406
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2069
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2259
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2438
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1948
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2893
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2312
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2116
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3243
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2494
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2972
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2140
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2428
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2070
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2080
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2029
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1939
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2290
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2796
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2201
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2159
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2573
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2097
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2234
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2034
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2173
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2240
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2220
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2306
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2134
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2393
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2051
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2074
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2123
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2215
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2206
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2179
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2185
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2472
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2264
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2054
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2123
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1825
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1946
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2199
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2046
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1907
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2245
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2202
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1901
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1879
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2150
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2022
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2904
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1987
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2096
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2205
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2168
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2214
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2676
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2238
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2683
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2412
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2326
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2282
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2120
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2115
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2376
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2226
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1938
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1957
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1932
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3010
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2187
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1880
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1878
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1829
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2506
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1891
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1869
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2343
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2054
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1861
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1916
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2168
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2031
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2221
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2443
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2133
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2215
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1805
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1970
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1867
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1966
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1802
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2038
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1782
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1839
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1861
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1861
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2212
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2341
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2368
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2545
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1946
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2145
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1784
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1907
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1942
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1976
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1886
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2267
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1732
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2233
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1795
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2001
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1698
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2709
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1839
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2005
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1857
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1884
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2001
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1880
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2160
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1874
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1849
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2132
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2909
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2029
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3140
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2307
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2125
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2182
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2196
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2039
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2101
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1938
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1998
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1833
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2105
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1907
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1877
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2073
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1903
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2041
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1872
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1729
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2871
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2197
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2320
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1921
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1834
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2229
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2045
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1843
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1795
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1851
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1814
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2013
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2289
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1901
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1910
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2061
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1957
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1832
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1923
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1701
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1721
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1722
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1935
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1904
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2593
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2286
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1897
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1742
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2077
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1789
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1626
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1733
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1818
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2444
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2170
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2372
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1896
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1803
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2265
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1907
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1793
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1775
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1917
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1948
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1955
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1870
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2132
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2048
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1891
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1764
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1903
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2148
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2068
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2026
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1963
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1998
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1951
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1786
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2180
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1832
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1858
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1949
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2054
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2056
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1788
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1957
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1866
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1875
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1755
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1865
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1877
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1801
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2113
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1844
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1965
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1833
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1964
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1885
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1813
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1983
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1712
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1841
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1931
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2075
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2045
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1935
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1954
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2105
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1770
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1889
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2056
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1926
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1844
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1884
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2040
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2094
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2006
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1959
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2642
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1959
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1786
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1913
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1889
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2099
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1829
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1775
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2032
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1845
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1842
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2133
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1907
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1886
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2274
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1778
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2067
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1862
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1936
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1870
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1874
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1940
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1879
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1887
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1813
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1970
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2234
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2247
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2627
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1881
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2123
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 3071
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1831
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1805
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1773
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1921
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2046
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1568
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1877
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1873
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1811
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1861
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1970
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2344
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1999
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1883
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1795
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1796
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2550
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1959
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1829
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1900
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1786
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1938
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2087
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1832
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1897
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1958
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2043
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1901
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2057
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2161
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1983
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2160
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2179
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2334
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1932
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2279
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1775
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2186
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1875
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2190
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1893
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2226
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1839
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2318
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2128
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1973
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1892
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2497
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2594
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1898
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2040
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1985
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1922
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2171
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2028
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1954
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2098
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1944
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1860
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2225
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1891
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2381
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2128
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2077
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2122
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2155
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2339
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2221
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2896
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2170
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2034
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2111
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2158
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2154
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3081
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3914
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2643
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 2384
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4575
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2391
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3197
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3846
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3585
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3852