خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3780
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2744
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2767
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3600
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3346
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3019
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3661
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2992
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2983
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3132
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2636
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3253
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3325
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2699
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2516
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2964
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2777
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2417
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2993
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2874
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2663
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2697
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2884
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2825
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2766
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2955
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2997
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2919
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3374
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2694
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2879
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2805
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2376
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2698
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2795
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2811
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2587
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2476
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2264
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2333
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2523
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2169
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2357
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2548
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2041
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3001
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2428
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2226
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3353
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2608
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3078
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2231
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2513
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2161
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2156
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2106
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2015
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2368
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2911
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2273
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2222
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2668
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2167
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2321
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2119
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2266
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2315
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2295
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2382
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2230
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2488
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2136
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2187
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2200
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2312
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2285
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2277
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2263
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2552
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2351
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2130
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2210
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1912
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2022
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2304
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2145
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1988
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2342
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2283
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2008
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1968
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2235
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2099
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2990
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2073
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2177
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2290
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2244
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2291
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2778
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2315
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2766
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2512
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2409
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2358
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2190
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2203
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2503
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2308
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2018
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2040
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2035
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3091
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2264
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1964
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1947
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1907
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2596
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1973
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1949
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2484
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2137
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1947
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1993
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2242
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2115
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2299
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2518
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2224
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2316
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1876
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2041
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1944
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2040
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1885
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2116
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1855
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1919
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1942
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1936
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2290
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2435
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2456
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2628
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2028
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2235
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1855
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1985
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2024
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2056
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2002
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2342
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1804
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2311
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1864
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2084
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1787
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2825
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1919
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2076
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1943
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1978
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2085
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1987
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2248
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1960
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1934
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2229
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2986
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2116
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 3229
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2389
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2224
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2287
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2294
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2115
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2204
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2018
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2074
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1910
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1851
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2183
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1982
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1952
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2156
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1986
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2116
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1954
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1816
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2958
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2282
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2401
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2000
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1894
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2299
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2126
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1921
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1880
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1926
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1882
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2143
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2364
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1979
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1978
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2136
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2033
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1919
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2008
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1803
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1806
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 2013
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1995
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2686
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2380
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1975
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1819
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2163
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1862
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1700
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1807
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1899
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2546
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2249
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2444
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1980
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1883
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2349
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2004
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1880
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1859
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1998
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2023
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2041
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1948
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2220
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2120
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1974
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1836
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1974
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2235
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2144
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 2097
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2037
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2075
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2029
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1860
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2267
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1910
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1930
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2025
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2129
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2180
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1857
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2037
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1937
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1956
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1817
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1938
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1953
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1884
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2200
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1938
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2051
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1917
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2048
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1960
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1879
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2055
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1808
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1916
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2039
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2175
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2120
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2019
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2047
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2185
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1836
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1963
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2138
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1995
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1936
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1949
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2114
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2179
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2094
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2035
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2735
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2038
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1857
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1983
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1959
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2188
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1900
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1845
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2110
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1913
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1911
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2213
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1972
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1964
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2358
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1844
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2142
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1947
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2031
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1956
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1946
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2015
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1949
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1960
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1885
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2054
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2315
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2337
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2711
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1952
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2198
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 3194
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1916
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1891
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1847
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2011
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2134
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1642
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1963
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1965
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1891
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1931
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2041
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2422
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2094
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1959
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1872
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1869
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2638
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2039
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1898
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1966
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1864
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2024
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2171
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1907
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2081
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2040
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2130
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1973
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2155
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2236
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2066
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2242
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2264
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2422
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2026
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2353
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1846
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2256
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1946
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2260
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1972
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2302
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1912
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2409
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2221
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2041
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1975
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2567
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2667
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1988
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2150
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2060
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2025
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2245
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2120
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2047
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2175
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2009
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1931
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2296
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1958
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2462
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2207
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2164
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2196
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2237
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2423
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2317
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2978
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2247
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2113
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2180
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2238
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2233
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3164
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 4102
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2738
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 2497
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4668
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2473
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3274
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3946
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3680
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3992