خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2989
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2186
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2212
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2941
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2693
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2399
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 3019
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2367
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2323
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2418
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2032
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2631
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2611
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2056
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1922
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2381
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2228
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1895
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2379
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2190
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2065
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2067
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2242
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2149
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2119
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2372
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2364
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2288
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2685
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2122
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2206
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2125
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1825
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2016
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2161
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2080
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2015
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1937
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1703
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1678
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1982
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1636
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1822
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1967
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1589
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2465
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1814
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1773
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2787
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1937
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2471
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1801
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2037
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1753
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1780
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1720
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1633
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1961
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2439
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1871
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1809
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2000
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1712
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1906
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1710
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1805
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1915
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1885
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1974
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1760
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2066
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1713
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1714
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1827
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1892
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1823
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1850
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2063
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1896
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1724
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1745
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1530
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1619
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1872
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1730
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1590
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1928
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1904
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1589
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1558
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1797
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1694
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2557
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1691
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1810
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1834
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1768
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1867
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2210
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1942
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2354
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1988
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1970
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1983
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1788
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1806
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1996
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1858
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1612
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1634
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1620
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2550
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1886
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1551
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1598
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1518
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2010
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1532
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1502
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1868
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1512
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1598
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1868
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1671
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1880
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2102
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1750
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1829
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1469
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1592
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1550
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1618
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1485
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1701
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1475
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1530
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1542
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1502
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1895
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1988
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2052
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2185
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1567
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1815
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1454
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1585
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1594
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1640
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1584
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1895
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1433
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1880
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1496
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1675
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1388
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2349
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1501
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1670
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1553
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1566
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1691
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1552
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1829
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1548
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1530
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1810
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2514
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1705
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2748
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1969
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1745
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1762
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1828
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1685
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1744
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1658
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1674
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1476
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1441
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1787
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1571
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1534
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1577
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1516
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1656
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1555
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1373
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2535
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1851
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2005
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1571
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1524
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1867
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1704
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1527
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1441
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1534
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1523
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1591
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1953
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1596
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1578
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1634
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1577
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1520
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1597
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1376
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1391
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1413
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1617
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1527
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2236
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1898
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1572
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1462
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1778
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1500
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1324
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1416
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1475
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2084
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1833
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2079
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1576
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1482
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1903
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1572
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1488
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1481
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1591
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1619
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1626
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1511
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1734
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1732
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1551
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1484
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1633
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1766
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1768
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1694
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1694
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1708
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1662
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1462
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1798
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1519
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1546
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1638
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1687
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1642
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1486
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1629
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1523
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1549
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1431
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1534
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1480
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1481
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1784
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1485
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1661
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1528
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1628
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1533
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1498
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1627
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1418
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1509
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1545
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1690
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1694
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1642
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1588
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1700
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1467
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1532
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1725
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1589
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1457
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1584
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1682
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1809
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1635
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1651
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2245
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1632
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1498
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1622
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1565
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1741
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1521
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1465
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1723
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1564
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1562
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1847
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1589
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1578
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1973
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1494
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1731
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1520
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1535
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1469
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1551
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1652
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1572
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1550
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1517
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1642
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1802
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1883
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2271
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1581
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1767
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2626
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1496
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1462
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1454
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1509
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1662
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1306
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1541
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1553
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1471
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1525
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1623
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2053
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1690
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1551
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1513
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1496
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2172
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1552
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1507
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1554
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1435
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1605
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1761
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1503
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1561
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1633
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1694
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1574
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1677
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1781
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1647
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1810
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1853
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1980
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1598
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1942
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1467
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1836
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1564
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1813
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1536
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1914
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1550
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1895
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1784
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1592
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1501
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2116
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2207
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1546
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1646
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1655
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1515
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1785
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1678
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1583
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1703
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1629
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1561
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1835
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1598
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2043
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1788
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1697
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1801
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1790
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2021
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1887
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2481
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1816
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1685
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1773
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1795
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 1797
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2653
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3229
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2293
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 1919
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4159
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 1974
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2811
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3386
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3218
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3383