خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2733
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2062
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2106
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2800
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2568
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2273
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2880
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2258
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2180
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2278
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1898
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2500
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2482
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1895
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1800
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2259
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2115
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1783
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2239
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2030
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1943
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1924
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2098
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2006
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1992
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2255
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2235
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2164
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2542
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2003
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2066
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1983
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1711
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1897
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2017
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1960
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1885
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1803
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1592
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1550
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1855
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1523
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1713
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1833
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1494
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2360
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1701
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1672
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2640
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1801
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2357
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1712
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1920
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1652
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1677
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1615
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1522
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1870
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2339
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1780
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1716
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1886
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1600
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1803
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1616
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1695
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1823
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1779
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1886
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1660
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1947
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1615
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1596
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1661
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1702
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1780
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1721
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1736
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1969
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1797
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1631
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1656
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1432
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1504
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1737
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1643
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1496
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1816
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1810
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1505
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1467
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1698
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1592
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2456
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1603
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1723
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1728
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1666
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1755
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2100
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1829
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2225
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1886
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1851
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1883
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1683
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1693
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1891
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1770
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1516
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1540
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1533
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2379
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1776
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1456
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1484
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1431
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1903
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1444
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1402
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1747
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1679
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1420
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1489
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1780
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1565
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2009
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1649
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1719
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1382
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1505
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1459
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1501
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1384
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1589
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1377
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1430
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1457
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1392
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1777
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1868
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1953
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2094
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1491
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1720
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1373
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1483
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1512
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1551
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1475
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1806
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1352
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1776
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1389
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1586
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1299
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2261
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1410
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1569
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1456
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1454
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1575
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1440
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1693
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1464
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1431
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1686
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2407
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1607
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2645
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1883
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1645
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1655
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1716
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1589
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1650
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1549
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1597
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1395
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1335
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1703
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1490
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1445
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1451
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1423
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1547
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1440
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1291
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2437
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1757
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1910
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1478
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1409
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1746
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1610
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1426
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1346
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1445
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1440
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1477
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1858
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1510
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1483
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1522
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1485
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1418
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1474
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1289
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1305
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1322
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1511
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1435
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2120
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1800
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1476
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1355
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1691
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1411
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1237
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1319
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1393
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1992
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1744
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1990
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1485
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1389
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1822
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1488
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1400
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1380
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1505
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1501
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1520
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1404
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1653
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1635
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1452
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1385
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1548
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1678
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1660
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1593
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1594
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1594
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1570
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1380
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1674
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1433
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1460
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1531
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1599
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1529
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1381
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1518
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1396
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1452
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1340
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1420
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1390
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1387
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1674
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1383
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1556
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1441
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1534
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1445
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1415
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1542
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1307
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1424
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1435
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1576
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1581
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1561
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1463
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1578
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1376
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1448
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1621
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1496
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1369
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1490
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1604
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1713
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1530
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1559
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2139
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1542
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1411
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1512
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1471
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1626
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1415
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1379
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1640
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1476
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1477
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1751
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1503
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1495
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1879
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1402
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1630
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1434
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1416
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1387
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1448
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1567
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1500
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1463
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1437
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1529
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1687
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1768
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2184
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1457
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1674
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2524
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1405
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1354
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1374
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1422
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1559
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1234
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1446
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1461
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1387
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1435
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1533
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1970
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1582
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1451
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1414
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1409
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2067
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1465
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1399
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1462
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1343
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1517
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1672
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1417
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1450
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1530
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1585
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1483
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1563
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1693
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1518
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1721
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1751
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1878
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1512
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1838
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1369
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1735
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1473
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1721
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1433
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1826
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1459
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1781
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1703
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1481
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1408
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2028
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2113
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1406
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1542
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1557
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1431
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1681
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1584
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1493
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1607
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1536
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1463
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1716
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1516
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1945
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1685
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1587
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1696
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1706
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1919
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1734
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2341
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1730
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1600
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1678
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1683
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 1693
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2550
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 3036
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2182
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 1819
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 4024
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 1858
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2679
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3215
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3066
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3169