خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
معرفی شهدای شهرستان بندر انزلی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 شهید سید امیر مهدی پور يكشنبه, 26 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2649
2 شهید محرم خجسته کلام سه شنبه, 21 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1986
3 شهید محمد تقی شفیعیان دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2030
4 شهید احمد شعبانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2690
5 شهید سید محمد شریفی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2491
6 شهید بهرام شاهبازلی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2173
7 شهید کیوان سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2790
8 شهید عباس سیف زاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2162
9 شهید مجید سیری دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2077
10 شهید سید رحیم سیدی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2178
11 شهید سید جلال سید خلیلی صیاد دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1811
12 شهید محمد رسول سهمانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2397
13 شهید جعفر سماک امانی دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2417
14 شهید محمد جواد سرخانپور دوشنبه, 20 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1819
15 شهید رضا یوسفی اصل جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1718
16 شهید توکل یوسف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2181
17 شهید حسن یگانه ارشد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2040
18 شهید احمدعلی یگانه جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1715
19 شهید شیرینعلی یکتادوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2138
20 شهید عبدالکریم یعقوبی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1928
21 شهید لطف ا... یزدانی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1858
22 شهید سیدتقی یزدانجو جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1816
23 شهید بهرام یاری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2020
24 شهید سیدرضا هویت طلب جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1928
25 شهید احمد هوشنگ پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1897
26 شهید محمد هوشمندان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2166
27 شهید قربانعلی همتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2144
28 شهید اسماعیل هشت ویس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2074
29 شهید محمود هادی پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2445
30 شهید محمدعلی وقیفی سرافراز جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1912
31 شهید محسن وظیفه شناس جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1975
32 شهید ظهراب وظیفه دان جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1893
33 شهید بهروز وثوقی زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1636
34 شهید علیرضا وثوقی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1816
35 شهید احمد وارد آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1925
36 شهید حمید نیک مانده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1884
37 شهید نادر نیک کار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1811
38 شهید مهرداد نیک بخش جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1722
39 شهید یوسف نیک بخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1519
40 شهید تقی نیک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1470
41 شهید حسین نیازمند جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1759
42 شهید اقبال نوری زاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1448
43 شهید حسین نوری چپرپردی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1643
44 شهید فریدون نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1752
45 شهید سید حسین نوری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1425
46 شهید حسین نوروزی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2279
47 شهید ابراهیم نوروزپور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1635
48 شهید نعمت نوبخت جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1607
49 شهید محمد نعمتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2555
50 شهید حسین نظرپاک جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1721
51 شهید حسن نصیری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2274
52 شهید محمدعلی نسیم پیوندی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1659
53 شهید سهراب نژداغی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1863
54 شهید رمضانعلی نژاد قدیمی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1599
55 شهید محمد ابراهیم نژادجعفری جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1630
56 شهید صادق نداف آزاد جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1562
57 شهید رسول نجم دید جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1457
58 شهید مهرداد نجفی بشردوست جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 1813
59 شهید غلامحسین نجفی آبکنار جمعه, 17 ارديبهشت 1389 تفحص بندرانزلي 2289
60 شهید جعفر نجف زاده جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1727
61 شهید میکائیل نجف پور جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1657
62 شهید رسول نجات رسولی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1831
63 شهید شجاع نباتی جمعه, 17 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1527
64 شهید فرهاد سامی خفتانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1753
65 شهید بهزاد زیرک سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1565
66 شهید فرخ زلفی ارم ساداتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1647
67 شهید رسول زر جوانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
68 شهید غلامرضا زارع کامل سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1716
69 شهید علی زارع عشقدوست سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1836
70 شهید اکبر زارع هره دشت سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1606
71 شهید مرتضی رنج اندیش سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1898
72 شهید محمد رحمتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1562
73 شهید سیاوش رهنما سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1532
74 شهید سید حسن رهبری نیا سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1588
75 شهید صابر روشن سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1642
76 شهید محسن رنجبران سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1725
77 شهید علیرضا رمضانی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1671
78 شهید جمشید رفیعی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1666
79 شهید محمد رفاهتی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1912
80 شهید حسین رضوی صیاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1745
81 شهید محمد صاحب رضایی امین سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1577
82 شهید جلال رضایی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1603
83 شهید محمد رضا رضا نژاد سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1373
84 شهید بهروز رضا پور سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1436
85 شهید علیرضا رسولی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1671
86 شهید رستم رستمی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1592
87 شهید غلامرضا رحیم زاده سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1443
88 شهید حسین رحمانی مقدم سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1758
89 شهید تیرداد رجبی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1762
90 شهید یعقوب راستگو سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1453
91 شهید سیاوش راد سعادتقلی سه شنبه, 14 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1412
92 شهید علی ناور نویری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1635
93 شهید خسرو نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1527
94 شهید حسین نامجو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2404
95 شهید ابراهیم نارنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1552
96 شهید جمشید نارنجی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1676
97 شهید بهزاد منصور قناعی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1668
98 شهید شاپور مومنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1614
99 شهید محمدرضا محمد دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1703
100 شهید جمشید موسی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2045
101 شهید سید جواد میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1771
102 شهید سید مرتضی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2170
103 شهید سید رسول میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1830
104 شهید سید تقی میری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1784
105 شهید علی مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1830
106 شهید صفر محمد مهدی زاده پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1624
107 شهید شهریار مهدی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1648
108 شهید رسول مهدئی آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1822
109 شهید سیدحسن موسوی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1720
110 شهید شیرزاد ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1469
111 شهید گودرز ملکی رودپشتی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1485
112 شهید احمد ملکی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1483
113 شهید محمود ملک محمدی جهانی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2314
114 شهید علیرضا مقنی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1721
115 شهید ولی مقتدری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1400
116 شهید کی خسرو معماری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1427
117 شهید مشیت ا... معصومی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1375
118 شهید ابراهیم معانی جو پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1847
119 شهید مسعود مظلوم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1381
120 شهید اسماعیل مشفق پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1355
121 شهید علی مسکین دوست پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1674
122 شهید احمدرضا مسروری پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1627
123 شهید محمود مرتضی پور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1366
124 شهید ولی ا... مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1431
125 شهید شادمان مرتضایی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1732
126 شهید اسکندر مرادی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1504
127 شهید مسعود مدامی بحرپیما پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1715
128 شهید علی اصغر مخصوص آبکنار پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1953
129 شهید اصغر محمودی خمامی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1600
130 شهید شاپور محمدی قایقچی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1672
131 شهید ابوالقاسم محمدی صیاد پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1325
132 شهید رضا محمدی سنگلی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1451
133 شهید عزت ا... محمدزاده هریس پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1401
134 شهید قنبر محبی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1438
135 شهید شادروز متین پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1332
136 شهید محمد لطیفی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1527
137 شهید اسماعیل گیاهی پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1321
138 شهید محمود گل کار مقدم پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1379
139 شهید جعفر گچگار متهور پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1403
140 شهید محمدرضا کربلائی حسن پنجشنبه, 09 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1316
141 شهید مجید رادبرد يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1715
142 شهید هوشنگ راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1810
143 شهید داود راحمی پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1895
144 شهید فریبرز دشتی خلفلو يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2044
145 شهید نادر دهقان مزرعه يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1436
146 شهید قدرت دنیا مالی زاده يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1667
147 شهید تا گور دهقان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1317
148 شهید جمال دوربین يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1430
149 شهید حسینعلی دلدار يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1449
150 شهید اسماعیل دلبر يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1495
151 شهید علی دقیق مناره بازاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1411
152 شهید حسین دقیق روحی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1757
153 شهید ابراهیم در افشان يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1296
154 شهید مهدی دباغی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1719
155 شهید حمید رضا دانشیاری يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1326
156 شهید حسین دانشمند يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1536
157 شهید تیمور داردانی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1251
158 شهید مهرداد داداشی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2202
159 شهید آیت ا... خانی خیارک يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1356
160 شهید امیر حسین خادمی يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1508
161 شهید حسین علی خلیل پور يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1404
162 شهید بهزاد خوشدل يكشنبه, 05 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1384
163 شهید حسین خوشحال شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1520
164 شهید منصور خوش پسند شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1393
165 شهید حسن خورشیدی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1638
166 شهید سید جلال خلیلی نودهی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1405
167 شهید جواد خصم کوب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1372
168 شهید میر مسعود خدیوی فرد شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1619
169 شهید مرتضی خدادادی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2358
170 شهید قاسم خاوران پور شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1549
171 شهید حسین خاکباز شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2590
172 شهید حسن حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1831
173 شهید ابراهیم حیدری شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1580
174 شهید اصغر حقیقت طلب شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1593
175 شهید حبیب حق نیا روشنگر شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1655
176 شهید اصغر حق شناس شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1528
177 شهید اصلان حضرتی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1597
178 شهید سید حسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1489
179 شهید سید رحمت حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1546
180 شهید سید محسن حسینی شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1342
181 شهید قلی حسینلو شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1276
182 شهید علی اکبر حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1653
183 شهید سید ضیاء حسین زاده شنبه, 04 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1435
184 شهيد سيدجواد كاسي نودهي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1390
185 شهيد مرتضي كشاورز جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1395
186 شهيد رحمان كوچك زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1364
187 شهيد رحيم كوچكپور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1472
188 شهيد سيروس كنعاني جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1371
189 شهيد عباس كله سري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1239
190 شهيد مسلم كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2387
191 شهيد داود كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1707
192 شهيد حمزه كريم بخش جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1862
193 شهيد رحيم كرامتخواه جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1428
194 شهيد اسماعيل كپوردوست جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1344
195 شهيد شهرام كاظمي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1676
196 شهيد امير كاظم پور جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1556
197 شهيد نصير كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1376
198 شهيد ابراهيم كاس آقايي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1296
199 شهيد محمد كارگر جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1392
200 شهيد رسول قيصرآبادي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1386
201 شهيد ناصر قويدل جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1427
202 شهيد علي قناعت جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1808
203 شهيد ميريونس قلي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1464
204 شهيد اصغر قلندري جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1432
205 شهيد سید قسمت قرشي زاده جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1456
206 شهيد سيد اصغر قريشي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1433
207 شهيد بهروز قره داغي جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1351
208 شهيد ابراهيم قربان فلاح جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1411
209 شهيد محمدرضا قديرنيا جمعه, 03 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1234
210 شهيد يعقوب قانع پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1249
211 شهيد رضا قاسمي كله سري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1269
212 شهيد عليرضا قاسمي زاده پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه تفحص بندر انزلی 1459
213 شهيد غضنفر قاسمي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1385
214 شهيد عليرضا فومني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 2065
215 شهيد خسرو فربد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1743
216 شهيد همت فلاحتكار پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1429
217 شهيد مصيب فلاح كركان پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1307
218 شهيد اكبر فلاح فعال پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1637
219 شهيد رضا فلاح احمدي زاد پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1359
220 شهيد رحيم فكوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1185
221 شهيد داود فغاني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1271
222 شهيد رضا فريضه پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1338
223 شهيد ابراهيم فرماني پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1932
224 شهيد هادي فرخ نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1690
225 شهيد عليرضا فرامرزي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1937
226 شهيد فرشاد فتحي نيا پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1436
227 شهيد رضا فاتح گورابجير پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1335
228 شهيد حسين علي غلامي كچلك پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1758
229 شهيد رضا غلامي خميران پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1438
230 شهيد شاهرخ غلامي پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1342
231 شهيد محمد مراد غفوري پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1389 گروه بصائر 1319
232 شهید داریوش حسین زاده دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1452
233 شهید علی حسین خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1432
234 شهید ابراهیم حسنی خواه دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1454
235 شهید کاوه حسن پور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1347
236 شهید اسماعیل حر مشرقی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1595
237 شهیده طاهره حداد نژاد دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1575
238 شهید عمران حاجتی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1400
239 شهید اکبر چهار ثوقی امین دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1340
240 شهید موسی جینور دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1489
241 شهید محمد علی جهدی دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1613
242 شهید احمد جهانبخش دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1604
243 شهید حسین جمشیدی فلاح دوشنبه, 30 فروردين 1389 گروه بصائر 1535
244 شهید رسول جمشیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1543
245 شهیدخشایار جمالی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1527
246 شهیدحسین جمال پور يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1524
247 شهید خلیل ا ... جعفری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1334
248 شهید کامبیز جدید دخانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1612
249 شهید انو شیروان جدی مصطفی لو يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1372
250 شهید جبار جباری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1412
251 شهید محمد رضا جاهدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1468
252 شهید محمود ثابت کردار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1540
253 شهید محمد تقی تمجیدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1479
254 شهید مراد تشکری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1321
255 شهید محمود ترابی جفرودی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1464
256 شهید شیرزاد تاجی نوروزی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1322
257 شهید صادق پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1401
258 شهید اسدا... پیوندی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1292
259 شهید سیامک پیله اقایی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1364
260 شهید عبدا... پیل علی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1332
261 شهید رحیم پیشگاه بحری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1320
262 شهید کریم پیروج يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1601
263 شهید سید اسحاق پولادرگ يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1325
264 شهید رضا پور یحیی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1495
265 شهید محمد پور نقی زاده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1388
266 شهید محمد حسن پور مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1474
267 شهید مسعود پور محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1384
268 اسماعیل پور محمد نجیب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1369
269 شهید مهدی پور غریب يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1485
270 شهید محمد رضا پور صیادان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1240
271 شهید رضا پورزکی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1367
272 شهید اصغر پور روح الامین يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1371
273 شهید عباس پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1519
274 شهید اسماعیل پوررزاز يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1509
275 شهید محسن پور حسینی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1503
276 شهید جهانگیر پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1382
277 شهید ابراهیم پور برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1506
278 شهید ولی پور باقری يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1321
279 شهید ابراهیم پور اقا یار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1389
280 شهید محمد رضا پسندیده يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1564
281 شهید حسن پرهیزگار يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1442
282 شهید قربانعلی پرون يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1318
283 شهید کوروش پروانه مقدم يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1437
284 شهید تقی پدر صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1554
285 شهید اسماعیل پادگان يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1664
286 شهید غلامرضا بقاء بوستانی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1461
287 شهید محمد برزگر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1493
288 شهید گل اصلان بیک محمدی يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 2070
289 شهید رضا بیات قلعه يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1484
290 شهید مجید بی نظیر يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1353
291 شهید ساجدین بی خیال يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1445
292 شهید حمید بهرمند صیاد يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1409
293 شهید محمد تقی بهرام صفت يكشنبه, 29 فروردين 1389 گروه بصائر 1555
294 شهيد حسين غفاري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1356
295 شهيد كيكاوس غضنفري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1325
296 شهيد فرهاد علي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1584
297 شهيد حسين علي بابائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1424
298 شهيد حسن عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1428
299 شهيد مسعود عباسي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1687
300 شهيد بهزاد عادلي نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1446
301 شهيد محمدرضا علي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1447
302 شهيد احمد عليزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1827
303 شهيد محمدعلي علي محمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1351
304 شهيد اسماعيل عفتي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1575
305 شهيد سيد كمال عسگري نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1379
306 شهيد يوسف عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1343
307 شهيد خان بابا عسگري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1327
308 شهيد سيد جبار عزيزي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1381
309 شهيد رضا عبدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1513
310 شهيد محرم عبدي پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1450
311 شهيد راميز عبدلي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1402
312 شهيد اكبرعباسي غريب پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1390
313 شهيد محمدرضا عاشورنژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1468
314 شهيد عارف عارف احمدي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1616
315 شهيد بهنام طورچي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1703
316 شهيد حسن طلوعي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2128
317 شهيد فرهاد طالبي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1387
318 شهيد بهروز صفرزاده پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1608
319 شهيد جواد صفري مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2467
320 شهيد مجيد صامت پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1353
321 شهيد رحمان صيدگر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1298
322 شهيد جابرصيد كار برنا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1320
323 شهيد جهانبخش صيدانلو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1371
324 شهيد يوسف صياد هژبرمنش پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1489
325 شهيد سيد محمود صيادنوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 تفحص بندرانزلي 1187
326 شهيد حجت ا...صياد مصلح پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1393
327 شهيد يوسف صياد شالويري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1398
328 شهيد علي صياد رودكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1332
329 شهيد محمدعلي صياد رضاپور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1374
330 شهيد محمد صادق صياد تخته كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1468
331 شهيد سعيد صياد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1912
332 شهيد هوشنگ صمدي موقر پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1518
333 شهيد حجت صفري نيا پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گوره بصائر 1393
334 شهيد محمدرسول صفرعلي نژاد پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1349
335 شهيد حسن صفائي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1357
336 شهيد عليرضا صفاجو پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 2008
337 شهيد عليرضا صداقتكار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1412
338 شهيد عسكر صحرا كار پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1346
339 شهيد جمشيد صبوري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1406
340 شهيد عاقل صانعي مقدم پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1290
341 شهيد علي صالحي پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1461
342 شهيد جعفر شهسواري پور پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1611
343 شهيد سيدغضنفر شمشيري پنجشنبه, 26 فروردين 1389 گروه بصائر 1367
344 شهید سید حسن بهار ور دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1396
345 شهید فرزاد عیسی بنی یعقوب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1479
346 شهید یونس بناء متجدد امروز دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1532
347 شهید احمدبلند کردار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1430
348 شهید اکبر بقاء سنگجویی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1500
349 شهید نادر بشیری غریب دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1645
350 شهید شاهرخ بسته دیمی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1456
351 شهید محمد برنجکار دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1667
352 شهید رحیم برجی آهنگر محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1696
353 شهید محمد نصیب بخشنده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1819
354 شهید رمضانعلی با هوش دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1450
355 شهید سید قاسم باقری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1764
356 شهید ابولقاسم باقر زاده جوان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1316
357 شهید مجید باغبان دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1675
358 شهید علی بابا ئی نودهی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1421
359 شهید سعید آهو پای آتشین دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1660
360 شهید سید مجید اشرفی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1382
361 شهید وجیه ا... اسدی بیگزاده محله دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1771
362 شهید ولی ایزد پناه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1396
363 شهید بابک ایراندوست دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1713
364 شهید سید موسی امیری مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1649
365 شهید مسعود امیر خانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1420
366 شهید محمد امانی سندیانی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1347
367 شهید حسین اقدامی عالی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1975
368 شهید محمد حسن افشاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 2059
369 شهید علی افرنگه دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1352
370 شهید اسدالله افراسیابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1485
371 شهید حسین افتخاری دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1502
372 شهید کاظم افتاده دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1372
373 شهید رضا اصحابی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1614
374 شهید رمضانعلی اسماعیلی شاهویر دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1524
375 شهید محمد اسماعیل نژاد مقدم دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1432
376 شهید جعفر اسکافی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1539
377 شهید حمدا... اسدی دوشنبه, 23 فروردين 1389 گروه بصائر 1478
378 شهید محمود اسد زاد شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1396
379 شهید رمضان ارچنگ شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1630
380 شهید مختار ادریسیان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1458
381 شهید سیامک اخترکاویان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1887
382 شهید حمید احمدزاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1632
383 شهید ولی اجاق زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1524
384 شهیدمظاهر اثری شیل سر شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1639
385 شهیدسید عبدالکریم اتقیاء شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1655
386 شهید پرویز ابراهیمی برکادهی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1858
387 شهید مسعود آهنین جان شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1664
388 شهید نادر آلوچه چی شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 2276
389 شهید محمد آقایی زاده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1680
390 شهیدامیر آسوده شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1538
391 شهید بهرام آزادبشمن شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1624
392 شهید حمیدرضا آبیار شنبه, 21 فروردين 1389 گروه بصائر 1617
393 سردار شهید حجت جمائیلی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 1631
394 سردار شهید حجت شیخ محبوبی دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2484
395 امیر سرتیپ شهید محمد جواد عبدحق دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2929
396 امیر سرتیپ شهید فرهاد احمدیان دوشنبه, 16 فروردين 1389 گروه بصائر 2109
397 سردار شهید حاج حبیب ا... بازیار پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 1762
398 امیر سرتیپ خلبان شهید احمد پیشگاه هادیان پنجشنبه, 27 اسفند 1388 گروه بصائر 3960
399 سردار شهید بهمن فاتحی مریدانی چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 1799
400 سردار شهید حاج بهرام گل آور چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 2619
401 سردار شهید حمید رجبی مقدم چهارشنبه, 26 اسفند 1388 گروه بصائر 3136
402 سرلشکر شهید سید موسی نامجوی سه شنبه, 25 اسفند 1388 گروه بصائر 3008
403 سردار شهید محمود فلاحتی دوشنبه, 24 اسفند 1388 گروه بصائر 3082