خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نسیم حضور(مصاحبه)
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شهید مرتضی گرامی گروه مصاحبه 1241
2 شهید حمید فتحی مقدم گروه مصاحبه 1356
3 شهید حسن حسین پور گروه مصاحبه 1261
4 شهید علیرضا معمری گروه مصاحبه 1218
5 شهید حسن بد پسند گروه تفحص آستانه اشرفیه 1148
6 شهید حسین حجت انصاری گروه مصاحبه 1200
7 شهید شهرام احسان طلب گروه مصاحبه 1410