خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
مهدويت
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 تفاوت تفکر الهی و تفکر مادی گروه تفحص بندر انزلی 4962
2 امدادهای غیبی گروه تفحص بندر انزلی 4918
3 سرّ محدودیت جهان حسی گروه تفحص بندر انزلی 4935
4 معنای غیب و شهادت در قرآن گروه تفحص بندر انزلی 5842
5 انتظار 3 گروه تفحص بندر انزلی 1980
6 انتظار2 گروه تفحص بندر انزلی 1776
7 انتظار 1 گروه تفحص بندر انزلی 1787
8 رجعت در ادعيه و زيارت گروه تفحص بندر انزلی 2105
9 رجعت (3) گروه تفحص بندر انزلی 1837
10 رجعت (2) گروه تفحص بندر انزلی 2120
11 رجعت (1) تفحص بندرانزلي 1745
12 پايان حكومت حضرت حجت تفحص بندرانزلي 2534
13 مركز قضاوت در عصر ظهور تفحص بندرانزلي 1789
14 دستاوردهاي حكومت حضرت حجت تفحص بندرانزلي 2126
15 برنامه وهدف حكومت مهدي (عج) تفحص بندرانزلي 1888
16 مدینه فاضله حضرت مهدی(عج) تفحص بندرانزلی 1935
17 بی نیازی،خورشید و ماه در عصر ظهور،مدینه فاضله تفحص بندرانزلي 1794
18 بهداشت،کشاورزی،دامپروری،برکت در عصر ظهور تفحص بندرانزلي 2183
19 سیره حضرت-رفاه و اقتصاد در عصر ظهور تفحص بندرانزلی 2387
20 اقلیت ها در حکومت حضرت تفحص بندرانزلي 2570
21 تجدید دین-آیین جدید گروه تفحص بندر انزلی 2711
22 بخشش حضرت گروه تفحص بندر انزلی 2374
23 داوری حضرت-اولین برنامه حضرت گروه تفحص بندر انزلی 2134
24 کمالات در عصر ظهور تفحص بندرانزلی 2104