خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
مهدويت
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 تفاوت تفکر الهی و تفکر مادی گروه تفحص بندر انزلی 5472
2 امدادهای غیبی گروه تفحص بندر انزلی 5515
3 سرّ محدودیت جهان حسی گروه تفحص بندر انزلی 5470
4 معنای غیب و شهادت در قرآن گروه تفحص بندر انزلی 6380
5 انتظار 3 گروه تفحص بندر انزلی 2083
6 انتظار2 گروه تفحص بندر انزلی 1876
7 انتظار 1 گروه تفحص بندر انزلی 1909
8 رجعت در ادعيه و زيارت گروه تفحص بندر انزلی 2208
9 رجعت (3) گروه تفحص بندر انزلی 1942
10 رجعت (2) گروه تفحص بندر انزلی 2219
11 رجعت (1) تفحص بندرانزلي 1838
12 پايان حكومت حضرت حجت تفحص بندرانزلي 2642
13 مركز قضاوت در عصر ظهور تفحص بندرانزلي 1891
14 دستاوردهاي حكومت حضرت حجت تفحص بندرانزلي 2229
15 برنامه وهدف حكومت مهدي (عج) تفحص بندرانزلي 1988
16 مدینه فاضله حضرت مهدی(عج) تفحص بندرانزلی 2026
17 بی نیازی،خورشید و ماه در عصر ظهور،مدینه فاضله تفحص بندرانزلي 1892
18 بهداشت،کشاورزی،دامپروری،برکت در عصر ظهور تفحص بندرانزلي 2287
19 سیره حضرت-رفاه و اقتصاد در عصر ظهور تفحص بندرانزلی 2484
20 اقلیت ها در حکومت حضرت تفحص بندرانزلي 2675
21 تجدید دین-آیین جدید گروه تفحص بندر انزلی 2824
22 بخشش حضرت گروه تفحص بندر انزلی 2479
23 داوری حضرت-اولین برنامه حضرت گروه تفحص بندر انزلی 2236
24 کمالات در عصر ظهور تفحص بندرانزلی 2205