خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1793
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1690
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1446
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1665
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1463
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1575
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1920
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1493
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1631
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1683
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1444
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 2156
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 2170
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 2194
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 2014
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1904
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1881
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 2280
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 2010
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1864
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1943
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1902
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 2095
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 2078
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1892
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1851
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1939
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1886
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1944
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 2044
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1916
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1967
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 2038
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1806
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 2114
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 2048
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1904
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 2163
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1771
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1930