خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1298
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1163
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 956
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1165
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 984
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1105
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1378
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1048
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1191
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1223
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1004
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 1612
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 1618
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 1651
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1487
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1365
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1373
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 1764
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1496
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1359
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1394
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1361
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 1580
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 1551
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1383
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1372
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1429
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1346
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1409
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 1500
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1376
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1433
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 1485
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1396
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 1614
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 1522
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1340
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 1626
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1322
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1486