خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 2112
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 2028
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1776
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1994
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1796
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1905
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 2281
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1824
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1955
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1999
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1765
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 2497
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 2525
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 2541
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 2357
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 2251
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 2229
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 2637
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 2350
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 2210
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 2297
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 2245
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 2453
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 2413
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 2207
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 2174
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 2266
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 2228
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 2291
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 2375
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 2245
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 2302
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 2377
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 2096
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 2427
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 2385
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 2238
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 2486
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 2070
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 2239