خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1255
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1129
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 901
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1113
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 940
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1057
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1334
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 997
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1131
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1183
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 963
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 1557
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 1590
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 1604
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1446
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1314
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1382
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 1757
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1476
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1356
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1370
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1340
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 1527
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 1521
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1397
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1337
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1424
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1346
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1402
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 1463
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1362
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1404
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 1431
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1345
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 1569
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 1498
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1348
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 1614
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1275
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1495