خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1881
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1788
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1532
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1752
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1559
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1661
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 2003
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1588
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1722
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1769
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1532
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 2245
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 2258
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 2284
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 2103
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1996
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1975
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 2368
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 2099
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1959
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 2028
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1982
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 2181
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 2164
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1970
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1933
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 2025
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1972
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 2034
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 2129
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 2001
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 2053
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 2125
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1879
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 2199
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 2133
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1987
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 2247
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1850
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 2014